Tri prozora

Na radnom tepihu prvog stepena nalaze se nacrana tri prozora (na istoku, zapadu i jugu). Hram je izolovan od spoljašnjeg sveta i rešetke na prozorima su tu da spreče nepozvane (profane) da uđu u hram. Rešetke istovremeno omogućavaju da svetlost uđe u unutrašnjost hrama, pri čemu na severu (gde sede učenici) nema prozora.

« Back to Glossary Index