Svake godine, na dan zimske kratkodnevnice, zvezda Sirijus se poravna sa tri najsjajnije zvezde iz sazvežđa Orion. U antičko doba ove tri zvezde su nazivali imenom: “Tri kralja”.

Prava linija koju Sirijus i “Tri kralja” formiraju seče liniju horizonta u tački iz koje se 21-og decembra u zoru pojavljuje Sunce. Za stare Egipćane Sirijus je imao izuzetan značaj i predstavljao boginju Izis. Njihov kalendar se zasnivao na praćenju kretanja Sirijusa a ne na praćenju kretanja Sunca. “Svevideće oko” je oko boginje Izis i bilo je simbol zvezde Sirijus.

Pored imena za zvezdu, “Sirijus” je naziv koji se ranije vezivao za različite pojmove. Stanovnici Arabijskog poluostrva (drevna Persija, Eufrat i Tigar) nekada su svojim vođama dodavali ispred imena prefiks “sirijus”, što je značilo “lider”. U Indiji je Sirijus bio sinonim za “lovca na jelene” ili predvodnika u lovu. Rimljani su imenom Sirijus nazivali čuvara podzemnog sveta – po analogiji na egipatskog Anubisa koji je prevozio duše preminulih rekom do sveta mrtvih. U doba ranog hrišćanstva, prilikom tumačenja natprirodnih pojava govorilo se da je Sirijus mesto gde obitava Lucifer i njegova svita. U starom veku ime Sirijus se češće koristilo za mesta a manje za ličnosti.

U srednjem veku Sirijus je postao ime jedne od 15 zvezda koje imaju izuzetnu moć i uticaj i na kojima počiva astrološko tumačenje sveta. Uz astrološku zvezdu Sirijus idu planeta Venera, element berilijum i biljka kleka. Snaga i značaj Sirijusa daleko nadmašuju snagu i značaj drugih astroloških zvezda.

U novom veku jedna manje poznata okultna i jedna nesto poznatija “nju-ejdž” organizacija su nosile ime “Sirijus”. Veliki broj časopisa različitih žanrova nosio je takođe ovo ime. Ipak, na ubedljivo prvom mestu na spisku oblasti gde se koristi ime “Sirijus” nalazi se oblast naučne fantastike.

Knjige, igrani filmovi, igrane serije, crtani filmovi, stripovi, video-igre i drugi “sajns-fikšn” mediji prepuni su raznih “Sirijusa”. Dugo godina je izdavan veoma popularan SF magazin “Sirius” koji se čitao u celom svetu. Najnoviji lik u nizu junaka sa ovim imenom je kum Harija Potera, istaknuti pripadnik Reda Feniksa – Sirijus Blejk. Da ništa nije slučajno govori i činjenica da je Sirijus Blejk kao izuzetno sposoban čarobnjak mogao da uzme oblik crnog psa (zvezda Sirijus je u sazvežđu Veliki Pas).

Poznata i jako slušana severnoamerička radio stanica koja svoj program emituje preko satelita naziva se “Sirius-Satelite-Radio” i njen slogan je “Najveća zvezda na noćnom nebu!”. Mnogi jedrenjaci, ratni brodovi, tehnološki napredni projekti, među kojima i jedan prototip Micubišijevog motora sa unutrašnjim sagorevanjem nosili su i nose ime “Sirijus”.

Višeslojna simbolika, mnogobrojna skrivena značenja i nesporna višedimenzionalna snaga i moć ovog imena naveli su grupu slobodnih zidara iz VNLS da tako nazovu svoj istraživački projekat. Ciljevi projekta su:

  • čitati,
  • istraživati i
  • neprekidno sve dalje i dalje pomerati horizont saznanja.

Jedan od rezultata ovog rada je i novo izdanje “Sirijusa”.

Sadržaj: