Broj 54, Godina XIII, 14. mart 2023 godine

13-tu godinu svog postojanja Sirijus započinje sadržajem na koji možemo biti ponosni. Pred vama su tekstovi koje bi trebalo da pročita svaki brat jer zaslužuju da budu deo edukacije svakog ko se kreće masonskim stazama. Ne radi se ovde o kredibilitetu autora koji je neupitan, već o samom kvalitetu napisane reči.

Tu je i prilog koji su priredile naše sestre iz Velike Ženske Lože Srbije. Dokazuju da hrabro hodaju napred i neumorno rade na tome da jednog dana ženska masonerija bude po svemu potpno ravnopravna onoj koju tradicionalno upražnjava jači pol…

*

Sadržaj: