18-3 Simboličke Pitagorine izreke

Skretati sa javnih puteva, šetati neprometnim stazama.

Ovo bi trebalo shvatiti kao upozorenje onima koji žele mudrost, da moraju za njom tragati u samoći.

Upravljaj svojim jezikom pre nego svojim ostalim stvarima, prateći bogove.

Ova izreka upozorava čoveka da njegove reči, umesto da ga pokazuju onakvim kakvim jeste, predstavljaju ga pogrešno, i da bi čovek, kada je u nedoumici šta da kaže, uvek trebalo da ćuti.

Vetar duva, obožavaj zvuk.

Božja naredba se ovde čuje kroz glasove elemenata i sve stvari u prirodi se ispoljavaju kroz harmoniju, ritam, red ili postupak atributa Božanstva.

Pomozi čoveku u podizanju tereta, a ne pomaži mu kada ga spušta.

Učenik je ovde upućen da pomogne marljivima, a da nikad ne pomaže onima koji žele da izbegnu svoje odgovornosti, jer je veliki greh ohrabrivati lenjost.

Ne govori o pitagorejskim stvarima bez svetla.

Svet je ovde upozoren da ne bi trebalo da pokušava da protumači Božje tajne i tajne nauke bez duhovnog i intelektualnog prosvetljenja.

Kad napuštaš svoju kuću, ne osvrći se, jer Furije će biti tvoji pratioci.

Silno će patiti svako ko počn potragu za istinom i nakon što je saznao deo tajne, obeshrabrenjem pokuša da se vrati svojim bivšim putevima poroka i neznanja, jer je bolje ne znati ništa o Božanstvu nego naučiti malo, a zatim stati pre nego što se nauči više.

Hrani petla, ali ga ne prinosi na žrtvu, jer je on svet suncu i mesecu.

Prva poruka ovde je upozorenje protiv žrtvovanja živih bića bogovima, jer je život svet i čovek ne bi trebalo da ga uništava čak ni kao ponudu Božanstvu. Druga poruka upozorava čoveka da ljudsko telo, koje se ovde naziva petao, sveto suncu (Bogu) i mesecu (Prirodi), te bi ga trebalo paziti i sačuvati kao čovekov najdragoceniji medij izražavanja. Takođe, Pitagora je upozoravao svoje učenike protiv samoubistva.

Ne primajte lastu u svoju kuću.

Ovime se upozorava tragalac za istinom da ne dopusti zabludelim mislima da uđu u njegov um, kao ni nesposobnim osobama da uđu u njegov život. On se uvek mora okruživati racionalno inspirisanim misliocima i savesnim radnicima.

Ne nudi nikome olako svoju desnu ruku.

Ovo je upozorenje učeniku da svoje namere drži u tajnosti i da ne nudi mudrost i znanje (svoju desnu ruku) onima koji su nesposobni da ih cene. Ruka ovde predstavlja istinu koja podiže one što su pali zbog neznanja; ali, kako mnogi od neukih ne žele mudrost, oni će odseći ruku koja im se ljubaznost pruža. Samo vreme može dovesti do iskupljenja neukih masa.

Kada ustaješ iz postelje, smotaj je i uništi otisak tela.

Pitagore ovde upućuje učenike koji su se probudili iz sna neznanja u budno stanje inteligencije da uklone iz svojih sećana sve uspomene njihove pređašnje duhovne tame, jer kada mudar čovek prolazi on za sobom ne ostavlja oblik koji će drugi, manje inteligentni, videti i koristiti kao kalup za livenje idola.

Priredio brat M.Đ., Loža Usavršavanja, „Solomonov Hram“, Niš