18-5 Uspeh

Uspeh je oduvek bio cilj, ali se nije uvek shvatao na isti način. Ono što je u prošlom veku ili pre nekoliko decenija značilo uspeh, danas već može predstavljati samo nejasnu i staromodnu čežnju, dok nove težnje dolaze na mesto starih. Samo je jedno trajno, a to je želja za uspehom, potreba za pobeđivanjem, potreba da budemo prihvaćeni i da nas drugi uvažavaju.

Sasvim je jasno da je u poslednje vreme uspeh ograničen na društveni prestiž i ekonomsku moć iz kojih mogu da proiziđu drugi oblici moći koji na svoj način uvećavaju prestiž. Ne čudi stoga što mladi svoje težnje usmeravaju prvenstveno prema ovim formulama uspeha ukoliko žele da se …

Read More

18-4 Svetlost

Svetlost je jedan od klјučnih pojmova u Slobodnom zidarstvu. Mi tragamo za Svetlošću kao simbolom i cilјem. Naše godine su godine istinske Svetlosti. Naučnici su pokrenuli inicijativu da se 2015 godina proglasi za međunarodnu godinu Svetlosti u slavu 200 godina od Frenelovog otkrića talasne prirode Svetlosti (1815), 150 od Maksvelove teorije njene elektromagnetske prirode (1865), 100 godina od formulisanja Opšte teorije relativiteta (1915) i 50 godina od otkrića pozadinskog zračenja – prve prasvetlosti koja je sinula kada je univerzum postao providan (1965). To sve ilustruje ne samo masonski nego i opštelјudski značaj svetlosti.

U slobodnom zidarstvu nastajanje Lože prati unošenje svetlosti u nju. Kandidat se u toku inicijacije nalazi u …

Read More

18-3 Simboličke Pitagorine izreke

Skretati sa javnih puteva, šetati neprometnim stazama.

Ovo bi trebalo shvatiti kao upozorenje onima koji žele mudrost, da moraju za njom tragati u samoći.

Upravljaj svojim jezikom pre nego svojim ostalim stvarima, prateći bogove.

Ova izreka upozorava čoveka da njegove reči, umesto da ga pokazuju onakvim kakvim jeste, predstavljaju ga pogrešno, i da bi čovek, kada je u nedoumici šta da kaže, uvek trebalo da ćuti.

Vetar duva, obožavaj zvuk.

Božja naredba se ovde čuje kroz glasove elemenata i sve stvari u prirodi se ispoljavaju kroz harmoniju, ritam, red ili postupak atributa Božanstva.

Pomozi čoveku u podizanju tereta, a ne pomaži mu kada ga spušta.

Učenik je ovde upućen da …

Read More

18-2 Akacija – mistična i simbolična biljka masonerije

Sva braća Slobodni Zidari najčesće koriste akaciju kao masonski simbol kada istupaju u profanom okruženju i ona je uz cvet nezaboravka najčesće korišćeni masonski simbol. Ona je takođe sve češće u upotrebi u poslovnim memorandumima ili internet prezentacijama pripadnika masonskog bratstva. Cilj ovog rada je da objasni njenu duboku i višeznačnu simboliku kojoj čak i najveći svetski eksperti iz oblasti ezoterije daju sasvim različita značenja, što je svrstava u red najmističnijih masonskih simbola.

Jedan interesantan detalj, a meni lično posebno drag jer je vezan za našeg slavnog srpskog vojskovođu i junaka iz Prvog svetskog rata, vojvodu Živojina Mišića, je njegov nadgrobni spomenik, gde pored njegove biste stoji i figura …

Read More

18-1 Mistično slovo “G”

U masonskoj tradiciji se između šestara i uglomera veoma često nalazi slovo ,,G”, čija su tumačenja brojna i različita. Jedan od simbola o kojem se u masonstvu nesumlјivo najviše raspravlјalo i koje je u najvećoj meri okruženo tajanstvenošću. Prema ovom znaku, koji se vrlo rano pojavio u simbolici spekulativnog masonstva, očigledno postoje dva moguća stava:

– uzeti ga kao slovo, prema onome šta iskazuje;

– smatrati ga čistom grafijom.

G – KAO SLOVO

Kao slovo G je smatrano samo za početno slovo neke reči ili kao transformacija nekog starog slova na čije mesto dolazi hermeneutikom.

G – kao inicijal:

1. Engleska tradicija slovom “G” označava Boga – Velikog Arhitektu, u …

Read More