32-3 Put ka svetlosti

Šta svaki čovek treba i može da učini da bude bolji, uspešniji, pozitivniji  nego  što jeste?

Za ispunjenost i sreću u životu potrebno je stalno učenje, uporan i sistematski rad. Čovek treba da ostvari svoje ljudske mogućnosti stremeći ka moralnoj savršenosti, radeći na sebi i svojoj moralnoj čistoti, na pročišćenju svojih misli jer samo iz samospoznaje proističu sve ostale vrline.

Slobodni zidar koji ima privilegiju da je u društvu „dobrih ljudi na dobrom glasu“ ima i obavezu da se ponaša u skladu sa etičkim učenjem svoga Bratstva, a to je dosledno sprovođenje principa Masonskog dekaloga.

Bog je večna svemoguća, nepromenljiva mudrost, najuzvišenija inteligencija i neiscrpna ljubav.

Obožavaj ga, poštuj i voli

Deset Božijih zapovesti sadrže dva vida ljubavi: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem. Dužni smo da ljubimo Boga jer je on naš Tvorac, Mudrac i Spasitelj. Zatim sledi ljubav prema bližnjem, jer ko ne ljubi Brata svoga u večitoj je tami.

Bog je dao čoveku svest i slobodnu volju da sam odlučuje svojim odlukama o pošto- vanju deset zapovesti i svojim delima ili nedelima. Ljubeći Boga i bližnje mi time pokazujemo i istinitu ljubav prema samima sebi, jer istinita ljubav prema sebi se i sastoji u ispunjenju naših obaveza prema Bogu i bližnjima.

Neka tvoja vera bude:

činiti dobro radi ličnog zadovoljstva

Vrlo često možemo čuti one koji žale za onim što su dobro učinili jer nisu dobili ništa zauzvrat. Ukoliko čovek želi da pomogne ili učini neko delo koje će nekoga usrećiti, ne treba da razmišlja o tome kako će mu se to sutra vratiti, jer onda to nije iz srca i nije pomoć, već usluga. Tražiti korist za ono što dajemo nije u skladu sa istinskim davanjem.

Najveća nagrada je ona kada se čovek iskreno zahvali. Zato se prema drugima odnosimo najbolje, budimo takvi jer je to dobro i pružiće nam se izvanredan i dragocen osećaj samopoštovanja i naš život dobija na vrednosti. Najveća ljudska i hrišćanska vrlina je čovekoljublje i dužni smo kao ljudi da činimo dobro svakome. Čini dobro iz ljubavi prema dobru.

Bori se neprekidno protiv poroka

Naša volja i naš karakter moraju dostići savršenstvo   kroz   neprestano   nadvladavanje

zla i poroka ili u nama, ili izvan nas. Čovek mora obuzdati vlastite neposredne impulse, drugim rečima mora biti moralan. Ne treba se pogubiti, duhovno i moralno pasti pod uticaj poroka, već svojim načinom života na privatnom i profesionalnom planu biti primer mlađim generacijama kako u porodici, tako i šire. Potrudi se da preneseš dobre  principe. Voli dobre, pomozi slabima, udalji zle, ali ne mrzi nikoga.

Poštuj roditelje.

Uvažavaj i pomaži starije.

Podučavaj mlade

Najveća privilegija u životu čoveka je porodica. Niko ne može da nam bude bliži od naše dece, Braće i Sestara, naših roditelja. Porodica je vodilja kroz život. Članovi porodice nam iskreno žele sve najbolje. Čak i kad nisu u pravu, ne treba im uzeti za zlo, jer njihova svrha nije da nam naude. Cenimo to i budimo zahvalni.

Neka ti prijatelj bude tvoja druga polovina

Prijateljstvo se veoma teško gradi a još ga je teže održati, zato se mora negovati i samo iskren i pošten odnos u njemu ima najznačajniju ulogu.

Ne dozvolimo da tek nakon što izgubimo prijateljstvo sa dragom osobom shvatimo koliko je samo malo pažnje bilo potrebno da ona i dalje bude tu sa nama u najbitnijim trenucima. Većina nas  ima  različite  poglede na  svet,  različita  verovanja  i  shvatanja,  ali

čovek mora da se potrudi da približi različita gledišta, da istraži sve što sjedinjuje, odbaci sve što deli i razdvaja, mora doći do rešenja prihvatljivog za sve, ne tražeći  od  prijatelja ono što ne bi voleo da on traži od njega.

Tako nastaje prijateljstvo koje treba uz toleranciju, iskrenost i poštenje održati jer životu daje pravi smisao. Postoji izreka koja kaže da je svako od nas zbir ljudi koje smo upoznali i sa kojima smo se družili i sa kojima se družimo.

Izbegavaj neiskrena prijateljstva i beži što dalje od njih

Čovekova najveća radost treba da bude gubitak egoističnog ja i ujedinjenje sa drugim ljudima. Naša prijateljstva ne treba da budu isključiva, sebična i otuđena. Ne laskaj nikome, to je izdaja. Ako ti čovek laska, strahuj da želi da te potkupi.

Slušaj mnogo, pričaj malo, čini dobro,

zaboravi naneto ti zlo

Neko pomisli da oni koji najviše pričaju, najbolje i znaju. Apsolutno netačno. Iskusniji su oni koji pažljivo  slušaju. Znak  je poštovanja saslušati osobu koja nam se obraća, neka se naš prijatelj ili kolega oseća uvaženim dok razgovara sa nama. Valja imati na umu da svaki pojedinac zna bar jednu informaciju, ili ima neko saznanje za koje nismo čuli. Zato se kaže da  od  svakog možemo nešto naučiti. Izreka kaže: „Svaki čovek zna bar jednu stvar koju vi ne znate“. Ne dozvolite mu da ode dok to ne naučite. Razgovaraj uzdržano sa velikima, oprezno sa sebi ravnima, iskreno sa prijateljima, nežno sa decom, ljubazno sa siromašnima.

Trudi se i uči da spoznaš ljude da bi tako uspeo da spoznaš sebe

Nova poznanstva sa ljudima različitih profila nam daju priliku da kroz njih bolje upoznamo sebe. Ukoliko je naša duša izdvojena i utamničena unutar skučenih granica naše ličnosti, gubi svoje značenje. Između razumnog dela naše duše i delovanja okoline mora da postoji jedinstvo preko koga smo povezani sa svetom i ljudima, u kome i sa kime živimo. Otkrivanje sebe izvan nas je ono čemu težimo. Nova poznanstva nam daju priliku da kroz njih bolje upoznamo sebe. Mudar čovek pokušava da uravnoteži želje koje teže samouzdizanju sa brigom za opšte dobro i na taj način otkriva svoje ja u pozitivnom smislu, to jest, spoznaje samog sebe onakvim kakav treba da bude. Budi uvek u potrazi za vrlinom.

Poštujući Boga kao večnu mudrost, čineći dobro iz ličnog zadovoljstva, prihvatajući pouke mudrog, boreći  se protiv poroka, ne čineći drugima ono što ne  želiš sebi, poštujući porodicu i starije, voleći svoju zemlju, poštujući njene zakone, izbegavajući neiskrena prijateljstva, gajeći Bratsku ljubav, slušajući mnogo, pričajuči malo, praštajući naneta nam zla, uzvraćujući na  zlo  dobrim, biti uvek u potrazi za vrlinom, voleći svoga Brata mi, Slobodni zidari, gradimo i obrađujemo svoje duše i svoju ličnost. Neka sve bude na korist našoj Braći, to je kao da radimo za sebe samog.

Prava i jedina vrednost je ono što moralno posedujemo i što nas čini ispunjenim i srećnim.

Na Orijentu Knjaževac, MKU Br. S.J.

20. dana, jula meseca 6016. G.I.S.