32-5 DVOGLAVI ORAO, POGLEDI U PROŠLOST I BUDUĆNOST

[1] Draga Braćo,

Danas je veliki dan. Praznik našeg Reda čija je osnova Š.O.D.P koji predstavlja skup rituala, instrukcija i načela baziranih  na raznim filozofijama, religijama i školama spoznaje. On je osnov našeg Hrama čiji je krov VSS, koji je zadužen za njegovu zaštitu i razvoj na teritoriji Srbije.

Dvoglavi orao je danas grb našeg Reda i najčešće praktikovanog masonskog sistema u svetu, Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog. On je prastari simbol mnogih civilizacija i kultura.

33. pera ima orao , koji je  simbol duhovne vizije, on vidi sve, i njegova vizija sagledava ceo Univerzum. ORAO je po legendi jedino biće koje gleda u Sunce. Dvoglavi orao se u …

Read More

32-4 Malo istraživanje o porijeklu sintagme Hiram Abiff

Današnji masoni su ono što se naziva ‘spekulativni slobodni zidari’. Spekulativna masonerija je suprotno od onoga što  je poznato pod kolokvijalnim nazivom ‘Operativno zidarstvo / masonerija’. Operati- vni masoni su ljudi, ili radnici, koji su kao kamenoresci zidali objekte potrebne za život ljudskog društva. To je posao kao i svaki drugi posao. Negde krajem XVII veka grupa nadahnutih ljudi odlučila se da formira zatvoreni društveni klub s namerom da budu oni koji će njegovati, između ostalog,  i snažnije moralne vrednosti. Pouzdani podaci ko su bili ti ljudi i zašto su se udružili izgubljeni su u istoriskom nasleđu. Pouzdano se zna da su 1717. godine formalizovali svoje druženje unutar klubova poznah …

Read More

32-3 Put ka svetlosti

Šta svaki čovek treba i može da učini da bude bolji, uspešniji, pozitivniji  nego  što jeste?

Za ispunjenost i sreću u životu potrebno je stalno učenje, uporan i sistematski rad. Čovek treba da ostvari svoje ljudske mogućnosti stremeći ka moralnoj savršenosti, radeći na sebi i svojoj moralnoj čistoti, na pročišćenju svojih misli jer samo iz samospoznaje proističu sve ostale vrline.

Slobodni zidar koji ima privilegiju da je u društvu „dobrih ljudi na dobrom glasu“ ima i obavezu da se ponaša u skladu sa etičkim učenjem svoga Bratstva, a to je dosledno sprovođenje principa Masonskog dekaloga.

Bog je večna svemoguća, nepromenljiva mudrost, najuzvišenija inteligencija i neiscrpna ljubav.

Obožavaj ga, poštuj i

Read More

32-2 Kralјevska umetnost

U obilјu ponuđenih tema za svoj arhitektonski nacrt izabrao sam temu Kralјevska Umetnost, nebi li u ovom vremenu kada je lјudska dobrota prezrena i obezvređena, vremenu u kome su uzvišene i neopiplјive vrednosti lјudskog duha – poput poštenja, vernosti, hrabrosti, bezuslovnog prijatelјstva i lјubavi ismejane, u vremenu kada sve više spoznajemo maksimu koja glasi: „Tama – što je više ima, to je manje vidiš“ i vremenu koje nam govori: „Kad žmurimo jedan minut, gubimo  60  sekundi svetlosti“, utkao nit u belo platno Slobodnog zidarstva i uneo makar iskru u baklјu iskonske svetlosti Kralјevske umetnosti, koja je probuđenau meni onog dana kada sam postao član našeg Bratstva.

Mark Tven

Neću se …

Read More

32-1 Slomljena libela

Nakon decenija predane gradnje, starom majstoru se, tokom rada na gradilištu Hrama, u ruci slomila njegova libela. Krenuo je da potraži novu, ali je njegova iskrzana i zaprlјana lenta počela da mu smeta i svaki čas bi se zakačila za neki deo gradilišta. Tama je počela da mu zamara oči, a posao mu se odjednom učinio kao monoton i besmislen. „Kada li sam se i zbog čega priklјučio gradnji ovoga Hrama?“, upitao se. Sećanje je vraćalo eho tišine. Činilo mu se da se priseća kako je nekada predano i sa oduševlјenjem pristupao svojim dužnostima – ali, sada više nije mogao da se seti koje su to njegove dužnosti i …

Read More