32-5 DVOGLAVI ORAO, POGLEDI U PROŠLOST I BUDUĆNOST

[1] Draga Braćo,

Danas je veliki dan. Praznik našeg Reda čija je osnova Š.O.D.P koji predstavlja skup rituala, instrukcija i načela baziranih  na raznim filozofijama, religijama i školama spoznaje. On je osnov našeg Hrama čiji je krov VSS, koji je zadužen za njegovu zaštitu i razvoj na teritoriji Srbije.

Dvoglavi orao je danas grb našeg Reda i najčešće praktikovanog masonskog sistema u svetu, Škotskog Obreda Drevnog i Prihvaćenog. On je prastari simbol mnogih civilizacija i kultura.

33. pera ima orao , koji je  simbol duhovne vizije, on vidi sve, i njegova vizija sagledava ceo Univerzum. ORAO je po legendi jedino biće koje gleda u Sunce. Dvoglavi orao se u heraldici sreće dosta rano. Nalazi se i na grbu Nemanjića, Kraljevine Srbije i Republike Srbije. Dvoglavi orao je i simbol VSS je sa krunom i mačom istine u kandžama.

Jedna glava gleda u prošlost , jedna u budućnost, a zajedno su simbol večnosti. Kad pogledamo u prošlost dosežemo do 5912. GIS i osnivanje VSS Jugoslavije i prvog GK Đorđa Vajferta. On nas je zadužio svojim delom i masonskim radom, pa njegovu poslanicu često čitamo u našim radionicama kao vodilju kako treba da osnažimo Bratski lanac u loži i uzdignemo slobodnozidarstvo. Jasan pogled prošlost vraća nas i u 5997. GIS

kada je probuđena VNLJ, pa preimenovana u VNLS i GK Dragana Maleševića Tapija koj je na sebi svojstven način uzdignuo slobodnozidarstvo u Srbiji.

Druga glava gleda u budućnost i želi razvoj Š.O.D.P. na ovim prostorima. Vidi pod krovom VSS osnaženu VNLS koja sa svojih sada već 17 loža predstvalja masonsku organizaciju od autoriteta u Srbiju. Tu je  i sada nova obedijencija SUB  ROSA koja sa svojih 4 lože i svojim Hramom daje novi kvalitet našoj masonskoj porodici, a uz VSS i VNLS može dodatno da se razvije.

Mač Istine, Pravde Boga koji nosi naš dvoglavi orao je da nas opominje da se držimo pravog PUTA, a to je u smeru pogleda orla ka Suncu.

Brat B.U. 33°,

Veliki Besednik VSS

[1] Beseda Velikog Besednika Vrhovnog Saveta Srbije, brata B.U. 33°, na proslavi Praznika reda, svečanosti koju svake godine tradicionalno obeležava Vrhovni Savet Srbije. Ove godine svečani ritual na 1° koji je vodio Vrlo Moćni Suveren – Grand Komander Vrhovnog Saveta Srbije, a kojim je obeležen Praznik reda, održan je 5 novembra 2016 godine u Beogradu.