5-2 Kratka istorija Vrhovnog Saveta Srbije

Na samom početku, da razjasnimo neke terminološke nedoumice. „Vrhovni Savet Starog i Prihvaćenog Škotskog Obreda“ ili „Vrhovni Savet Suverenih Velikih Generalnih Inspektora 33-eg Stepena“ je upravno, zakonodavno i nadzorno telo koje se brine o Škotskom obredu u jednoj zemlji. Kako ni sama imena jedne zemlje nisu imuna na promene, tako je i ovo telo u zavisnosti od istorijskog trenutka povremeno dobijalo neki karakterističan prefiks. Nakada je to bio „Vrhovni Savet Škotskog Reda“, dok je danas u Srbiji to „Vrhovni Savet Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog“. Stepen u kojem mora biti slobodni zidar pre nego što postane član ovog tela, nosi ime: „Suvereni Veliki Generalni Inspektor 33-eg Stepena“.

Na …

Read More

5-1 RIGA OD FERE – ČLAN BEOGRADSKE LOŽE (1796 – 1798)

Iako nema autentične arhivske građe i drugih istorijskih izvora prvog reda o počecima delovanja slobodnih zidara na tlu Srbije, ipak se pouzdano zna se da je krajem 18 veka u Beogradu postojala masonska loža, čiji je hram bio u beogradskoj tvrđavi i koja je radila na turskom jeziku. Među njenim članovima nalazili su se vezir tadašnjeg beogradskog pašaluka, Hadži-Mustafa Paša Šinikoglu, mitropolit beogradski, Metodije, srpski ustanički vođa Janko Katić, trgovac i diplomata Petar Ičko, grčki pesnik i rodoljub Riga od Fere i mnogi drugi. Podaci o radu ove lože mogu se naći u spisima autora sa kraja 19. i početka 20. veka. Svi oni se slažu da je Riga od …

Read More