27-5 NEPISANI ZAKONI MASONERIJE

PRIMERI STARIH MEĐAŠA U KOJIMA SU NAVEDENI NEKI PRINCIPI, OBIČAJI I VREDNOSTI  MASONERIJE

Masonski MEĐAŠI (eng: LAND- MARKS, Masonic) (Robert Macoy: General History, Cyclopedia and Dictionary of Freemasonry.  New  York:  1870.  pages  216-227)

*

Doslovno, i u generalnom  smislu, bilo što po čemu se određuje granica imanja. U stara vremena tačna  podela zemlјe bila je tema od velike važnosti. Kamenje, drveće i brežulјci su predstavlјali uobičajene međaše. Po jevrejskom zakonu uklanjanje međaša smatrano je gnusnim zločinom, što se može proceniti iz Mojsijeve opomene: “Ne pomiči međe bližnjega svojega.” (5 Moj. 19:14). Postoje raznovrsna mišlјenja u pogledu prirode masonskih međaša; pa ipak došlo se do uverenja da istinski principi koji sačinjavaju …

Read More

27-4 RADOVI POŠTOVANE LOŽE “TRI LABUDA” NA ORIJENTU DREZDENA U ISTOČNOJ PRUSIJI

Kada sam 2002. godine boravio u Parizu, posetio sam i dva masonska muzeja u tome gradu. U ulici Pito (Puteaux) br. 8 je muzej Velike Lože Francuske, starog i prihvaćenog škotskog obreda, a  adresa muzeja Velikog Orijenta Francuske  je Kade (Cadet) 16. U njima se može videti veliki broj umetničkih slika, portreta, gravira, nakita, masonskih regalija, medalјa, manuskripta, gravira nastalih od 1.veka do danas.

Tada sam, između ostalog, kupio časopis “Inicijacijski pogledi”  (Points de vue initiatique), koji publikuje Velika Loža Francuske. Posebnu pažnju mi je privukao obiman studijski rad Brata Mišela Singera (Michel Singer) “Radovi Poštovane Lože ‘Tri labuda’ na Orijentu Drezdena u Istočnoj Prusiji” (Points  de vue initiatique, …

Read More

27-3 BITI ČOVEK MEĐU LjUDIMA

Ovu potrebu za jednim stanjem morala koje izvire iz po sebi čiste prirode, iz same suštine, u svim svojim delima je isticao Platon, a više od dvadeset vekova kasnije i Kant i njegovi naslednici.

Nema tog filozofa, koji je sebe sma- trao takvim, ili mislioca, u istoriji koji bi sumnjao u ovu potrebu. Uprkos tome je sa padom klasičnog sveta ova sama po sebi razumlјiva potreba postala uslo- vlјena snažnim teološkim, političkim i socijalnim ili jednostavno privrednim strujanjima.

Razvoju instrumentalne mehanike u fizičkom svetu pridružio se sličan proces u metafizičkom, usled kojeg je pojedinac malo-pomalo zaglibio u blatu onoga što možemo nazvati „kultom procesa“ i procedura.

Na taj je način …

Read More

27-2 DREVNI NAROD DOGONI I ZVEZDA SIRIJUS

Sirijus je najsjajnija zvezda noćnog neba posmatrano sa Zemlјe, nalazi se u sazvežđu Velikog psa. To je bela zvezda, spektakularne klase A i relativno  je mlada zvezda. Sirijus je vidlјiv zimi, u kasnu jesen i u rano proleće nakon sumraka. Na zimskom nebu može  se najlakše pronaći ukoliko pratimo pravu određenu trima zvezdama u pojasu sazvežđa Orion. Svako nebesko telo na  noćnom nebu sjajnije od Sirijusa je zasigurno planeta (ukoliko se ne radi o meteoru, kometi, avionu…). Sirijus se  svake godine, na dan zimskog solsticija, poravna sa tri najsjajnije zvezde iz sazvežđa Orion i prava linija koju formiraju, seče liniju horizonta u tački na kojoj se na dan zimske kratkodnevnice …

Read More

27-1 PRINS HOL (Prince Hall, 1748-1807)

Naš brat Prins Hol bio je oslobođeni rob sa Barbadosa koji je sa svojih 14 učenika (iniciranih kao i on), iniciran u Masačustetsu

6. Marta 1775 godine, u toku rata za nezavisnost, u vojnoj loži broj 441,  koja  je bila pod zaštitom Velike lože Irske, čiji je starešina bio narednik Bat.

Kasnije, Džon Rou, veliki majstor Velike Ujedinjene Lože Engleske, dodelio je patent grupi koja se tada zvala African Logge No.1. Marta 1784 godine loža je zadužila Prinsa Hola da uputi peticiju Velikom Majstoru kojom se traži povelja koja bi im omogućila da rade kao loža pravedna i regularna. Taj patent su im dodelili 29. septembra 1784 godine, Tomas Hauard, …

Read More