27-1 PRINS HOL (Prince Hall, 1748-1807)

Naš brat Prins Hol bio je oslobođeni rob sa Barbadosa koji je sa svojih 14 učenika (iniciranih kao i on), iniciran u Masačustetsu

6. Marta 1775 godine, u toku rata za nezavisnost, u vojnoj loži broj 441,  koja  je bila pod zaštitom Velike lože Irske, čiji je starešina bio narednik Bat.

Kasnije, Džon Rou, veliki majstor Velike Ujedinjene Lože Engleske, dodelio je patent grupi koja se tada zvala African Logge No.1. Marta 1784 godine loža je zadužila Prinsa Hola da uputi peticiju Velikom Majstoru kojom se traži povelja koja bi im omogućila da rade kao loža pravedna i regularna. Taj patent su im dodelili 29. septembra 1784 godine, Tomas Hauard, grof od Efinngama, Veliki Majstor. Usred raznih okolnosti dokumenta su stigla u Boston tek 29. aprila 1787 godine. Loža je zavedena pod  brojem 459 u marikule Velike Lože Modernih.

6 maja 1787, African Lodge broj 459 je i regularno osnovana. Patent i dokumentacija postoje i danas u arhivama Vrhovnog Saveta

33. Stepena, pod Severnom  jurisdikcijom SAD u Bostonu. Loža se konstituisala  kao loža majka 24. juna 1791, pod imenom Velika Afrička Loža Severne Amerike, a Prinsa Hola je odredila za Velikog Majstora.

Afrička Loža Filadelfije osniva se 1771 a 1808 Hiram Loža u Providensu. Zatim i nove lože u Pensilvaniji gde je i osnovana ,,Prva nezavisna Velika loža Pensilvanije,,.  Brat Prins Hol se preselio 7. decembra 1807 na večni orijent a sledeće godine njegova loža postaje Velika Loža Prins Hola, slobodnih i prihvaćenih masona Masačusetsa. Obe Velike lože se fuzionišu tek 1847 godine, sa raznim autonomnim ložama koje su se osnivale širom USA, naročito u Njujorku i tako je rođena današnja Velika loža A.F.A.M. Prins Hol.

Sve velike bele anglosaksonske lože ne priznaju ložu ,,Prins Hol,, kao regularnu navodeći dva argumenta. Najpre, kada se u trenutku spajanja dve Velike Engleske Lože ustanovljavao (1813) novi spisak loža, loža broj 459 nije navedena u tim spiskovima, što pokazuje da je ona u tom trenutku ili obustavila svoje aktivnosti ili je postala neregularna. Američki masoni tome dodaju i argument ,,eksteritorijalnosti,, što znači da je Velika Loža Masačusetsa i nijedna druga imala pravo da u Bostonu izda patent. Velike bele američke lože su uporno ostale na tom stanovištu a razni pokušaji približavanja koje su preduzimali ,,liberalni,, masoni 1899 i 1947 nisu nikada urodili plodom. Isto tako, amerikanci su oduvek negativno gledali na pokušaje približavanja do kojih se moglo doći, pogotovo u vreme ratova, između velikih evropskih loža i lože ,,Prins Hol,,. Uprkos tim zabranama, Velika Loža  Prins Hol je savršeno organizovana. Postoji 36 Velikih loža u američim državama, potpuno samostalnih, s tim da njihovi Veliki Majstori organizuju zajedničko okupljanje jednom godišnje. Loža u Oegonu je najmlađa (1960) u odnosu na starije Velike Lože Brahama, Haitija, Liberije, kao i tri lože u Kanadi.

,,Prins Hol,, je imao svoje vojne lože još od secesionističkog rata zatim u vreme oba svetska rata u Francuskoj, Nemačkoj, u Japanu i na Pacifiku. Postoje još 3 lože i 2

,,kluba,, u Nemačkoj koje su pod zaštitom Velike Lože Merilenda i obrazuju  distikt (5.000 loža ukupno).

Kada je reč o obredima, Prins Holp raktikuje razne obrede koji se koriste u SAD i ima i visoke stepene, dva Vrhovna saveta 33- eg stepena Starog i Prihvaćenog Škotskog Obreda (Sevena jurisdikcija u Filadelfiji, koja potiče od 1854 godine, Južna jurisdikcija Vašingtonu od 1869). Praznik reda je ,,Prince Hall Day,, koji se slavi 18 juna. Kao i sve američke Velike lože, ,,Prince Hol,, ima u svakoj državi po jedan vrlo aktivan ,,Masonic Charity Faund,,.

Pored lože Princ Hol u SAD postoje još razni  drugi  masonski  redovi  koji  okupljaju

,,obojene,, i sa kojima  ,,Princ Hol,, održava prijateljske odnose: Velike Lože  Kralja Davida, kralja Solomona, Sinaja, Maslinove Gore, Svetog Andreja i dr. Od 1970, crna američka masonerija je u blagom padu. Verovatno je posledica radikalizacija statusa američkih crnaca i segregacije koju sprovode bele lože SAD.

Za žene iz porodica masona Princ Hola, postoje paramasonski redovi slični redovima belih žena. Braća iz ove lože su bila prisutna na radovima braće kod nas u Srbiji pre tri godine. Postoje podaci da je i aktuelni predsednik Barak Obama,  iniciran  u  loži Princ Hol u kojoj je i danas aktivan.

Danas u SAD ima preko 3.500.000 masona a u svetu deluje preko 5 miliona masona. Maksimalan broj članova loža u SAD je iznosio 4.099.920 masona i to daleke 1958 god.

Brat S.P.

Đorđe Vajfert, Beograd