9-4 Anti-Masonerija

Kao što u prirodi i poretku svaka pojava ima svoju suprotnost, tako i svaki pokret nailazi na prepreke, pa je i slobodno zidarstvo ili masonerija naišlo na svoju suprotnost – antimasoneriju.

Šta je anti-masonerija?

Antimasonerija je definisana kao “Otvoreno suprotstavlјanje slobodnom zidarstvu” Iako postoji jedinstven naziv, ne postoji jedinstveni i homogeni antimasonski pokret. Antimasonerija se sastoji od radikalno različitih kritika od, uglavnom nekompetentnih i nekompatibilnih grupacija ili organizacija koje su netrpelјive prema masoneriji u nekoj formi. U svoj svojoj različitosti anti-masonske aktivnosti se ipak odvijaju po dve osnove. Verskoj i političkoj. A ne treba zanemariti ni neostvarene lične ambicije, kako lјudi kojima je prijem uskraćen, tako i onih koji su …

Read More

9-3 Značaj obreda kruženja (Cirkumambulacije) u duhovnom napredovanju slobodnih zidara

U svom permanentnom duhovnom razvoju, počev od učenika, pa sve do majstora Kraljevske umetnosti slobodni zidar mora da pređe određeni ritualni put. Taj put uslovljen je određenim konkretnim pravilima zabeleženim u spisima koje praktikuju lože odane Drevnom prihvaćenom škotskom ritualu. To je beskrajni put koji slobodni zidar preduzima od tame neznanja, ka svetlu istine, od besmislenih predrasuda, prema dobroti ispunjenoj ljubavlju, od beznađa, prema sreći i, konačno, od pojedinačnog i prirodnog, prema univerzalnom i božanskom.

Pre nego što pristupim analizi duhovnih aspekata tog beskrajnog putovanja, ukratko ću istaći značaj obreda kruženja (cirkumambulacije) oko središnjeg dela Lože oivičenog sa tri stuba Male Svetlosti, koji predstavljaju vrline: mudrost, snagu i lepotu.

Naš …

Read More

9-2 Misterije i slobodno zidarstvo

Posmatraču koji nikada nije učestvovao u radu neke masonske lože, ali i mnogim slobodnim zidarima koji počinju svoj rad u loži, često se čini da mali krug braće na vrhu hijararhije poseduje tajna znanja i skrivenu moć i ljubomorno ih čuva od novajlija. Iz tog ugla čini im se da ove tajne predstavljaju izvor ivanrednog uticaja i moći i da se otkrivaju samo izabranima. Prenose se iz generacije u generaciju, bilo da se radi o knjigama ili predmetima. Nekada se tu misli samo na privilegovano znanje a nekada čak i na kontrolu sila koje prevazilaze nauku i svakodnevno iskustvo. Posvećenost i poznavanje ovih tajnih znanja se smatra za upućenost u …

Read More

9-1 Toma Akvinski i „Spoznaj samog sebe“

Prošlo je skoro sedamstotina godina od Nikejskog sabora do prvih krstaških ratova. Period tzv. mračnog srednjeg veka u Evropi. Period neprikosnovene dominacije hrišćanske crkve nad svetovnim životom. Period otimačine, boleština, nazadnjaštva i zaborava svega vrednog što su prethodne civilizacije stvorile.

Oni koji su ostali nadglasani na Nikejskom saboru kolikogod bili proganjani i istrebljivani nisu nestali. Ostala im je poruka: “Bio je prorok”. Trebalo im je nekoliko vekova da artikulišu svoje poglede i način nastupa i trista godina posle poraza pokrenuli su novu veru. Napravili su Proroka, prepisali šta im je odgovaralo, obrisali šta nije i zabranili da se prevodi. Ovo poslednje svi smatramo pokušajem zaštite originalnosti izvornog teksta, koji su …

Read More