Akacija

« Back to Glossary Index

Vrsta drveta korišćena za izradu nameštaja u hramovima. Familija biljaka u kojoj je podvrsta i naš bagrem. Simbol besmrtnosti duše.

« Back to Glossary Index