Jakin

Ime stuba sa desne strane ulaza u masonski hram (u pravcu juga). U Škotskom obredu ova reč označava “odlučnost” ili “postojanost”. Ova reč je složenica sastavljena od dve Jevrejske reč: Jah (Jehova) i iachin (uspostaviti). Zahvaljujući početnom slovu ovaj stub se povezuje sa aktivnim, muškim principom, crvenom bojom i Suncem.

« Back to Glossary Index