Mandala

Reč koja na sanskritu (staro-indijskom jeziku) znači “krug”. Njome se označava duhovni ili ritualni simbol za “univerzum”. Vremenom je mandala postao svaki grafikon ili slika na kojima je predstavljen “kosmos” u njegovom metafizičkom smislu.

« Back to Glossary Index