Petao

Jedan od simbola prisutnih u sobi za razmišljanje. Asocira na svetlost, odnosno Sunce, pošto petao najavljuje novi dan. U alhemiji se petao vezuje za metal živu.

« Back to Glossary Index