45-2 Sećanje na Jovana Isakova

U znak sećanja na brata koji nije više među nama, evo reči koje je starešina PL Timakum, uputio braći tokom komemorativnog rada u ovoj loži:

Draga Braćo,

Naš Brat u časnom otpustu Jovan Isakov, jedan od osnivača naše Poštovane lože i njen prvi Časni starešina, preselio se na Večni istok.

Kao Časni starešina uvek je poštovao principe ugaonika i šestara. Dužnost starešine je obavljao znalački, često težeći perfekciji i savršenstvo, pri čemu je svojim ličnim primerom i radom davao najviši doprinos. Datu zakletvu je poštovao srcem, bez ikakvih rezervi.

On nije bio moj garant ali me je prvi pored brata Dragan Đurića uveo u tajne Slobodnog zidarstva. Čestim razgovorima o smislu, ciljevima, značaju i simbolici Slobodnog zidarstva, profanim druženjem i savetima nesebično mi je pomagao da klešem svoj kamen, na čemu sam mu neizmerno zahvalan.

On je obeležio svoj život dobrim i humanim stvarima, iskreno je pomagao i podržavao sve ideje koje doprinose razvoju Masonerije i širenju Bratskog lanca, i kao takvog ga treba pamtiti.

Treba ga pamtiti i kao prijatelja, Brata, koji sad spava mirno i kome su sada otvoreni zvezdani putevi nebeski. Pamtićemo ga kao onog koji sada „ore nebeske njive“ dok „nekom Drina teče desno, nekom Drina levo teče“ u društvu „Devojke iz moga kraja“, kao dobrog čoveka na dobrom glasu.

„Smrt učvršćuje i uzdiže samo istinske veličine“.

Hvala mu na svemu.

Br. S.J. MKU
meseca jula 6019. G.I.S.
PL TIMAKUM
Or. Knjaževac