45-4 Philosophy of Freemasonry

How was the world made?
Is there life after death?
Why does life fold in this and not in any other way?
How should we live?

These are the questions that each of us poses to himself at least once in a lifetime. If we want to find answers by rational thinking, while employing the scientific method, we are already dealing with philosophy and thinking about the basic philosophical themes. The paper will firstly discuss the issue of defining philosophy as a science before proceeding to attempts to explain the reasons why Freemasonry in truth represents a practical philosophical system. The latter issue will bring into question …

Read More

45-3 Filozofija slobodnog zidarstva

Kako je stvoren svet?
Ima li života nakon smrti?
Zašto se život odvija baš na ovaj a ne na neki drugi način?
Kako treba da živimo?

Ovo su pitanja koja je svako sebi postavio bar jednom u životu. Ako do odgovora želimo da dođemo racionalnim razmišljanjem, pomažući se naučnim metodom, mi se već bavimo filozofijom i razmišljamo o osnovnim filozofskim temama. U ovom radu će najpre biti reči o tome kako se definiše filozofija kao nauka a zatim ću pokušati da objasnim zašto slobodno zidarstvo zapravo predstavlja jedan praktičan filozofski sistem. Pre toga će biti reči o tome na kojim je osnovama filozofija slobodnog zidarstva nastala i odakle …

Read More

45-2 Sećanje na Jovana Isakova

U znak sećanja na brata koji nije više među nama, evo reči koje je starešina PL Timakum, uputio braći tokom komemorativnog rada u ovoj loži:

Draga Braćo,

Naš Brat u časnom otpustu Jovan Isakov, jedan od osnivača naše Poštovane lože i njen prvi Časni starešina, preselio se na Večni istok.

Kao Časni starešina uvek je poštovao principe ugaonika i šestara. Dužnost starešine je obavljao znalački, često težeći perfekciji i savršenstvo, pri čemu je svojim ličnim primerom i radom davao najviši doprinos. Datu zakletvu je poštovao srcem, bez ikakvih rezervi.

On nije bio moj garant ali me je prvi pored brata Dragan Đurića uveo u tajne Slobodnog zidarstva. Čestim …

Read More

45-1 Loža Usavršavanja u Drevnom i Prihvaćenom Škotskom obredu

Prema nekim tumačenjima termin Loža potiče od sanskritske reči ,,loka,, što znači univerzum, po drugim tumačenjima smatra se da vodi poreklo od grčkog ,,logos,, što znači reč ili iz latinskog ,,laubia,, ili ,,lobia,, gde se misli na manastirsku ložu. U Masoneriji postoji i uverenje da potiče iz reči boravište tj. mesta gde se čuva alat i gde se održavaju sastanci na kojima se izučava Kraljevski zanat.

U našoj Srbiji pod zaštitom VSS rade braća radu u 2 Lože Usavršavanja: u našoj LU Sjaj Srbije na Or. Beograd i LU Solomonov Hram na Or. Niš, u koju je 6011 je uneto svetlo.

U Škotskom Obredu Drevnom i …

Read More