52-4 Poruka Vitezovima Kadoša

Obraćanje Velikog Besednika Vrhovnog Saveta Srbije 1912, brata M.M. vitezovima Kadoša prilikom formiranja Uzvišenog Areopaga “Balkan“, Beograd:

“Veliko mi je zadovoljstvo da Vam se večeras obratim sa nekoliko reči. Ostavićemo budućnosti da ovaj trenutak nazove istorijskim, jer on to i jeste, a mi možemo biti ponosni na osnivanje prvog Uzvišenog Areopaga na ovim prostorima. Vrhovni savet Srbije 1912 postoji i radi kao samostalno i nezavisno masonsko telo koje upravlja drugim delom Škotskog sistema, tj. onim tzv. „višim“ stepenima, od 4. do poslednjeg 33. stepena. Naš protekli rad bio je nažalost često prekidan nemilim događajima, kojima ste i sami verovatno bili svedoci. Ipak, i pored svih nedaća, ovaj naš i vaš VSS 1912 nije gubio elan i upornost. Za relativno kratko vreme, uradili smo mnogo u organizacionom smislu. U relativno skromnoj i brojčano nevelikoj obedijenciji kakva je VNLS, uspeli smo da motivišemo dobar broj braće da nastave svoje usavršavanje na višim stepenima. Sa ponosom možemo reći da danas imamo dve Lože usavršavanja (od 4. do 14. stepena), dva Ogranka Ružinog krsta (od 15. do 18. stepena) i evo sada, hvala Velikom Neimaru Svemira, ustoličili smo i naš prvi Uzvišeni Areopag (od 19. do 30. stepena). Nedostaju nam još dva administrativna stepena (31. i 32.) pa da uspostavimo kompletnu strukturu Škotskog obreda drevnog i prihvaćenog! Upotpunjavanjem strukture omogućićemo postupan i progresivan inicijatički i filozofski razvoj naše braće po dobro utemeljenom i dokazanom sistemu. Tek tada, kada svi naši stepeni budu zasluživani i uručivani kao prava nagrada, a ne poklanjani i davani na reč i slobodnu procenu, postići ćemo svoj cilj. Tada, kada dođe do pravog ličnog razvoja kod naše braće na višim stepenima, smanjiće se mogućnost stvaranja problema i razdora na svim nivoima, jer će struja zdrave i prosvetljene energije poteći odozgo i obasjavati i pomagati rad onima koji tek počinju. Preuzimanjem ovog veoma visokog stepena u hijerarhiji Škotskog obreda, draga moja slavna braćo Vitezovi Kadoši, preuzeli ste na sebe veliku odgovornost i obavezu. Biti Vitez nije mogao svako, niti će to moći ikada. Svako treba da postavi sebi pitanje kako da počne, šta prvo da radi da bi ispunio svoje obaveze, i krenuo pravim putem.

Vrlo slavna braćo, ono što Vam možemo savetovati odmah na samom početku, moglo bi se svesti na sledeće: proučavajte sve rituale kroz koje ste do sada prošli, a u običnom životu, na bilo kom polju ljudskog delovanja da ste aktivni i delujete, potrudite se da budete bolji, da postanete vitezovi. Na primer,

  •  Ako se bavite religijom, dajte ljudima veru, nadu i ljubav prema Bogu i čoveku.
  •  Ako se bavite filozofijom i višim intelektualnim radom, promišljajte načine na koje dobro može da pobedi zlo u čoveku.
  •  Ako se bavite naukom, činite sve što možete da čoveku olakšate fizičke ili duševne patnje i život.
  •  Ako se bavite socijalnim pitanjima, budite časni i puni saosećanja.
  •  Ako se bavite pravdom, sudite pošteno.
  •  Ako se bavite umetnošću, budite vitez lepoga i uzvišenoga.
  •  Ako se bavite kulturom, budite uporni u oplemenjivanju čovekovog života.
  •  Ako se bavite medicinom, držite se Hipokratove zakletve.
  •  Ako se bavite privredom, trudite se da vaši radnici imaju dobru platu, i budu srećni i zadovoljni.

Izvesno je da u svakoj oblasti života postoji potreba za našim viteškim delovanjem, i to bez pompe, već tiho i neprimetno, jer mi volimo da imamo naše tajne. Neka naša dobra dela budu naša najveća tajna. Neka drugi govore o njima. A mi ćemo se rado povlačiti u samoću, i u njoj tražiti dodatnu snagu da ojačamo naše bratstvo. Na prvi pogled izgleda paradoksalno, ali to upravo i jeste zadatak stepena na kojem radimo – ujedinjavanje suprotnosti i njihovo integrisanje u nešto bolje, uzvišeno, plemenito, viteško. Ako to imamo na umu kada radimo – nećemo pogrešiti.

Na kraju, draga braćo Vitezovi, srdačno vam čestitam osnivanje prvog Uzvišenog Areopaga u ovom delu zemaljske kugle. Neka postoji i radi na korist i radost svima.”

Br M.M.
Suvereni Veliki Inspektor,
Veliki Besednik – Državni Ministar VSS1912
U Taboru Beograd – Uzvišeni Areopag “Balkan”
Dana 15. maja 2021. g