52-5 Sveta Reč

MekKi (Mackey) u “Simbolizmu slobodnog zidarstva” piše: Mistična istorija masonerije nas obaveštava da je nekada postojala REČ izvanredne vrednosti, koja je zahtevala duboko poštovanje; da je ova reč bila poznata nekolicini, da je konačno izgublјena, i da je usvojena privremena zamena za nju.

Sveta reč vitezova Ružinog krsta je I.N.R.I. Ova latinska skraćenica, može se pratiti unazad do znaka koji je Pilat pribio na Isusov krst. Jevanđelista Jovan (19:19-20) kaže: „Pilat je takođe na krst stavio natpis. On je glasio: „Isus iz Nazareta, kralј Jevreja.“ Mnogi Jevreji su čitali ovaj natpis, jer je mesto gde je Isus razapet bilo blizu grada, a napisano je na aramejskom, latinskom i grčkom“. Na …

Read More

52-4 Poruka Vitezovima Kadoša

Obraćanje Velikog Besednika Vrhovnog Saveta Srbije 1912, brata M.M. vitezovima Kadoša prilikom formiranja Uzvišenog Areopaga “Balkan“, Beograd:

“Veliko mi je zadovoljstvo da Vam se večeras obratim sa nekoliko reči. Ostavićemo budućnosti da ovaj trenutak nazove istorijskim, jer on to i jeste, a mi možemo biti ponosni na osnivanje prvog Uzvišenog Areopaga na ovim prostorima. Vrhovni savet Srbije 1912 postoji i radi kao samostalno i nezavisno masonsko telo koje upravlja drugim delom Škotskog sistema, tj. onim tzv. „višim“ stepenima, od 4. do poslednjeg 33. stepena. Naš protekli rad bio je nažalost često prekidan nemilim događajima, kojima ste i sami verovatno bili svedoci. Ipak, i pored svih nedaća, ovaj naš i vaš …

Read More

52-3 Ideja, smisao i praksa duhovnosti u slobodno-zidarskom radu

Na sastancima u junu 2022 godine u Kragujevcu sa visokim predstavnicima Velike Lože Francuske Braćom Jean-Paul Vannouque i Jean-Pascal Engler, u odgovoru na pitanje o mogućnostima saradnje i učestvovanja na zajedničkim radovima sa drugim Obedijencijama u našoj zemlji, dobili smo pojašnjenje i odgovor, da se to može činiti sa onim grupama, čiji su rad i principi  delovanja, zasnovani na duhovnosti (fr. Spiritualite). Iz takvog odgovora nužno se nameću tri osnovna pitanja: šta je to duhovnost,  šta se to pod duhovnim radom podrazumeva  i možemo li, i na koji način, i na osnovu kojih kriterijuma,  da merimo sopstveno  napredovanje u tom poslu?

Reč duhovnost se u našem svakodnevnom životu i za …

Read More

52-2 U susret obeležavanja datuma rođenja Brata Đorđa Vajferta (Komentar na izlaganje brata Dušana P.)

S bratskom pažnjom sam slušao izlaganje na onlajn-zum platformi, i s velikim zadovolјstvom ga naknadno pročitao. Šta reći?

Rad inforniše-sugeriše-promoviše osnovne principe Slobodnog zidarstva. S druge strane, slikovito rečeno: lјubav, kašalј i siromaštvo su tri odrednice čovečjeg karaktera, i, iste se ne mogu “sakriti”, ni: u rukavicama-kecelјi-lenti Slobodnog Zidara. Na taj način, i ako, ne eksplicitno, već kroz alegoriju ovde se, bogatstvo duhovnih vrednosti i lјubavi, uzdižu na najviši “stepen” slobodnozidarske prepoznatlјivosti.

Zublјe, koja mu osvetlјava put ka Svetlosti-Istoku. Bogatstvo duhovnih vrednosti i lјubavi su najpouzdaniji garant i dokaz Velikom Arhitekti Svemira, da smo pristupili Bratskom Lancu, ne očekujući bilo kakvu materijalnu, statusnu korist, već sa želјom da klešemo neobrađeni

Read More

52-1 Arhetip, simbolika i hronologija Pentagrama

Izuzetno kompleksan proces razvoja ljudske svesti traje dosta dugo i odvija se sporo. Arheološka istraživanja su uvek u toku, a najnovija otkrića (iz 2021. godine) nam govore o najstarijem primerku pećinskog slikarstva u Indoneziji, datovanog metodom ugljenikovog izotopa C14 na starost od čak 45.500 godina. Pećinsko slikarstvo čuva tajne o prastarim vezama između pisanih simbola (uglavnom geometrijskih oblika koji se javljaju kroz vizije prilikom izmenjenih stanja svesti) i atavističkih vidova duhovnosti i svojevrsnog kulta, poput šamanizma, animizma ili totemizma.

Međutim, kada je reč o civilizovanoj svesti, onoj koja više ne živi u pećinama i prilično odskače od stanovnika prirode koja ih okružuje, a koja se može dovesti u vezu sa …

Read More