17-5 Međunarodna aktivnosti Vrhovnog Saveta Srbije (Skup u Napulju: 11-14 oktobar 2012)

Međunarodna aktivnost Vrhovnog Saveta Srbije uglavnom se realizuje kroz učešće u radu „Alijanse Vrhovnih Saveta Sveta“ i negovanje prijateljskih odnosa i saradnje sa Vrhovnim Savetima koje okuplja ova organizacija. Od 11 do 14-og oktobra 2012-e godine u Napulju je održan VII međunarodni skup Vrhovnih Saveta okupljenih u ovu alijansu. Ovakvo zajedničko okupljanje organizuje se svake dve godine a učesnici su delegacije na najvišem nivou, odnosno na čelu svake delegacije je po pravilu Grand Komander, kojeg prati još nekoliko uglednih članova Vrhovnog Saveta jedne zemlje. Čanovi ove alijanse su uglavnom Vrhovni Saveti proistekli iz Vrhovnog Saveta Francuske osnovanog 1804-e godine. Među prethodnim skupovima ovog karaktera, po zaključcima koji su doneti i …

Read More

17-4 Moralno posrtanje države

Reč moral dolazi iz latinske imenice „mos“ – čije je značenje: običaj, ponašanje, vladanje. Moral je u najširem smislu; oblik društvene svesti, skup nepisanih pravila, običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice. U filozofskom smislu, pojam morala identičan je sa praktičnom filozofskom disciplinom etikom.

I kao što nekad reče Aristotel: “Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.”, ili kao što je kazao Ernest Hemingway: “O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono …

Read More

17-3 VEČITA POTRAGA

Iz knjige: Menli Palmer Hol – Izgubljeni ključevi slobodnog zidarstva, ili Tajna Hirama Abifa

Prosečan mason, kao i savremeni učenik masonskih ideala, malo shvata onu kosmičku obavezu koju preuzima na sebe kada počinje svoje traganje za svetim istinama Prirode, koje su prikrivene u drevnim i savremenim ritualima. On ne sme olako shvatiti svoje zavete, i ako ne želi preuzeti na sebe godine i vekove patnje, mora prestati da posmatra Slobodno zidarstvo kao društveni red star tek nekoliko vekova. Mora shvatiti da su sveta drevna mistička učenja ovekovečena u modernim ritualima, i da moći neviđene i neprepoznate uobličuju sudbinu onih koji svesno i po slobodnoj volji preuzimaju na sebe obaveze Bratstva.…

Read More

17-2 Ko je u stvari Slobodan Jovanović?

Ko je u stvari Slobodan Jovanović? Ovo pitanje bilo bi svakako izlišno da taj čovek nije imao tragičnu sudbinu, sudbinu punu nesrećnih paradoksa. Da je bio lišen iskušenja kojima je dopao u samoj završnici svoga dugoga života, danas njegovim sunarodnicima ne bi bilo potrebno otkrivati jednog od njegovih najvećih mislilaca i pisaca. Nacionalna veličina, a gotovo nepoznat u svome narodu. Da li je to jedna od specifičnosti Srba?

Rođen u emigraciji (1869), umro u emigraciji (1958). Ime Slobodan, prvo takvo u Srba, dade mu ćerka Svetozara Miletića namesto svoga oca koji je ležao u apsu. No mora da je u toj odluci o imenu bilo i mnogo volje oca mu …

Read More

17-1 Svetlost

Da nije fizičke svetlosti ne bi bilo ni života na zemlji. Ne bi postojale biljke, životinje, a ni ljudi. Da nije duhovne svetlosti, ne bi postojala ni fizička svetlost jer bi tama u ljudima uništila sunce, sve planete i ceo kosmos. Ljudska tama je gora od bilo koje tame i poput crnih rupa uništava sve pred sobom.

Svaki čovek se sastoji od svetlosti i tame. Na njegovoj duši se nalaze vrata raja i pakla. Koja ćemo vrata otvoriti, a koja zatvoriti zavisi od nas samih. Vrata tame se lako otvaraju, a vrata svetlosti teže. Oko vrata svetlosti se nalazi kamen koji treba klesati kako bi se vrata svetlosti što …

Read More