19-5 Drugi stepen kao stepen putovanja


Priznajem da teme o kojima pišem još uvek biram tako da mi omoguće da sa sobom i pred vama iznova preispitam šta očekujem od masonerije i šta ona očekuje od mene. Tako je i ovaj tekst zapravo ogrtač u koji sam lukavo zaodenuo osvrt na već skoro dve godine otkako zajedno sa vama tragam za Svetlošću. Taj pogled duboko je ličan i fokusiran na to kako sada doživljam Ložu, bilo kao hram, bilo kao grupu ljudi. Probao sam da sagledam čemu sam se na do sada pređenom putu naučio, čega sam se odučio, kao i pravce svojih nadanja.

Iskrenost je uvek težak zadatak. Kako pred sobom, tako i pred Braćom. …

Read More

19-4 Ego – borba dobra i zla

Ego je središnji deo trodelne strukture ličnosti. Prvi deo ličnosti je „Id“ . Id je prva instanca ličnosti koja zbog svoje nagonske prirode ne poznaje zakone vremena, logike i morala. Frojd je Id označio kao jezgro nagonskih sila čiji je jedini cilj neposredno i potpuno zadovoljenje potreba. Zbog svoje neorganizovane energije i nerazumnosti, snaga Ida je nedostupna svesti. Tek njegovom modifikacijom u dodiru sa spoljašnjim svetom nastaje Ego.

Super Ego je poslednji deo strukture ličnosti. Tada ličnost dobija saznanje o moralnim vrednostima Mnogi izjednačavaju superego sa razumevanjem dobra i zla.

Ego je nastao modifikacijom ida u dodiru sa spoljašnjim svetom. Ego predstavlja “slugu” Ida i Superega. Najvažniji zadatak Ega je …

Read More

19-3 CILJ I PROGRAM U SLOBODNOM ZIDARSTVU

Text Box: EGO - BORBA DOBRA I ZLA

U naše bratstvo ulaze slobodni ljudi na dobrom glasu sa željom da budu još bolji. Ljudi različite nacionalnosti, rase, veroispovesti, političkih ubeđenja, okupljeni na jednom mestu, u istraživačkim radionicama, s verom u Velikog Neimara Svemira, radeci zajedno u harmoniji, za dobrobit celog čovečanstva. To smo mi i to je cilj naše organizacije. Dovesti čovečanstvo do čovečnosti. A da bi to postigli , moramo pobediti svoje najveće neprijatelje, odnosno, moramo pobediti sebe. Mi se borimo protiv nas samih, a ne protiv drugih. Pobediti sebe je najteže. U toj borbi nam pomaže masonski dekalog i konstitucija slobodnih zidara. Ponekad sami sebe iznenadimo nekim izgovorenim rečima, reakcijom ili ponašanjem, posle kojih se kajemo …

Read More

19-2 Pitagorejci

Ovu temu pokušaću da sagledam iz ugla simbola i simbolizma koji su nastajali u vreme Pitagore i pitagorejaca i kroz simbole i njihova značenja, koja traju sve do danas u masonskim ložama i masoneriji uopšte.

Osnivač Pitagorejskog bratstva (zatvorenog pitagorejskog saveza) je Pitagora, koji je živeo u 6.veku p.n.e. i za koga se navo-di da je bio: filozof, matematičar, priro-dnjak, logičar, muzičar, učitelј, čudotvorac, prorok, po-litičar, narodni vođa, astronom, mističar, itd. Prvi je za sebe rekao da je filozof – onaj koji traži istinu. Sa njim počinje italska filozofska škola (pitago-rejci). Neopitagorejci su Pitagori pripi-sivali najviše ideje grčke filozofije i tako ga učinili krajnje tajanstvenom ličnošću. Smatralim su ga čudotvorcem …

Read More

19-1 O cilju, sredstvu, uspehu i dostojnosti

Među braću sam došao između ostalog zato što sam tražio odgovore na neka pitanja i još uvek to činim, a nove dileme ubrzano se množe. Počeo sam da zapažam stvari koje ranije nisam primećivao, čitam članke koje sam ranije preskakao, bavim se problemima koji me ranije nisu interesovali. Kako mi se čini, ne postoji ozbiljno društveno, socijalno, versko ili filozofsko pitanje na koje je moguće dati savršeno precizan odgovor. Izgleda da ljude u većoj meri definišu pitanja koja sami sebi postavljaju i problemi koje istražuju. Odgovori se mogu naučiti i saznati, a pravo pitanje se osmišljava.

Tema kojom se bavim danas spada u grupu onih o kojima nikada ne bih …

Read More