2 – 3 SVETI JOVAN KRSTITELJ – I deo

Da li smo se zapitali nekada, zašto su Masoni za svog zaštitnika uzeli baš Sv.Jovana? Zašto Lože rade pod zaštitom baš ovog svetitelja? Ko je bio Sv.Jovan? Zašto je on tako važan Masonima? Zašto je on uopšte važan hrišćanima? Da li je i on bio Mason? Da li je pomagao Masone? Ili je razlog svemu tome možda simbolika njegovog ovozemaljskog delovanja ili njegov specifičan životni put?

A posebno je zanimljivo pitanje: koji je to Sv.Jovan? Onaj „letnji“ ili onaj „zimski“? Ili neki treći? Ili to ima veze sa „Obretenjem glave Sv.Jovana“? Ili to uopšte nije hrišćanski Sv.Jovan, nego neki drugi, jer Kraljevska umetnost nije vezana za religije, pa samim tim …

Read More

2 – 2 Međusobni odnosi rotarijanaca i slobodnih zidara u Beogradu u periodu između dva svetska rata

 

Kada govorimo o međusobnim odnosima slobodno zidarskih loža u Beogradu i Rotari kluba Beograd u vremenu između dva rata zapravo govorimo o periodu od kraja 1928. godine, kada je osnovan RK ”Beograd“ do 2. avgusta 1940. godine, kada je veliki majstor Velike lože Jugoslavija, Andra Dinić svojom okružnicom “svim saveznim ložama” obustavio rad u svim radionicama koje “deluju pod njezinom zaštitom” odnosno izvršio “uspavljivanje” slobodnozidarskih loža koje je trajalo do 1990. godine.

Prvi Rotari klub u Kraljevini Jugoslaviji osnovan je 15. oktobra 1928. godine, što znači da su se tek od tog datuma međusobne veze, druženja i zajedničke aktivnosti mogle da dešavaju. Ali, pođimo od toga kako je Rotari …

Read More

2 – 1 I Tego Arcana Dei

“I Tego Arcana Dei“ je latinska sentenca često korišćena kao naslov ili moto u problematici vezanoj za istoriju masonerije i tekstovima o pojedinim ezoteričnim organizacijama. Od mog prvog susreta sa ovom frazom zainteresovao sam se da saznam šta ona zapravo znači. U ovom radu izneću ono što sam otkrio.

Pođimo od toga šta nam govori doslovni prevod a zatim gde se i zašto ova sentenca koristi.

Bukvalni prevod sa latinskog bi išao sledećom redom: „I“ je imperativ glagola „ire“ koji znači ići. Konjugacija glagola „ire“ je „eo, ire, ivi, itum“, a imperativ „I!“ u prevodu znači „Idi!“ ili „Gubi se!“. „Tego“ znači „krijem“ ili „pokrivam“. „Arcana“ je množina reči „tajne“, …

Read More