23-3 Petak 13 (uspon i pad Templa)

– Trinaest se vekovima u narodu tumači kao broj sa negativnim predznakom. On je često deo sujeverja mnogih svetskih kultura, a paralelno i predmet filozofskih analiza. U misteriozofskom rečniku, to je broj smrti i rođenja, vlasništva i nasleđa. Smatra se negativnim brojem jer predstavlja fatalno koračanje ka smrti. i Kabala smatra 13 brojem zla, a u Apokalipsi se u trinaestom poglavlju govori o Antihristosu.


– Petak 13. kao pojam, uživa posebnu pažnju i interesovanje kroz vekove, kako sujevernog puka, tako i pisaca, režisera. I pored neshvatljivo velike eksploatacije ovog pojma, malo je onih koji su zaista upućeni o čemu se ovde zapravo radi i kada je nastao, da li je …

Read More

23-2 Antimasonska izložba

Antimasonska izložba je veoma značajan događaj iz perioda okupacije Kraljevine Jugoslavije. Njen cilj je bio diskriminacija pokreta i organizacija koje su bile direktno suprostavljene okupacionim vlastima. Represija nad slobodnim zidarima je tom izložbom doživela svoj moralni vrhunac sa stanovišta okupatora, jer nije stavljala u negativan kontekst samo organizaciju kojoj su pripadali već i njih lično u vidu njihovih fotografija koje su činile sastavni deo izložbene postavke. Potrebno je istaći da je pritisak na masoneriju, u cilju njenog gašenja, u Kraljevini Jugoslaviji počeo još pre rata i okupacije, ali to ne znači da je ova kampanja vođenja u cilju stvaranja idealne podloge za izložbu već je dosta verovatnije da je izložba …

Read More

23-1 Odnos masonerije i crkve

Masoni se rađaju ne stvaraju se – to je više puta dokazana pretpostavka ali kako objasniti da se po rođenju mi krstimo po hrišćanskim obredima, prihvatamo pravila hrišćanstva, pokušavamo da ih primenimo da bismo bili dobri ljudi i tek posle izvesnog vremena bivamo prepoznati od strane Braće i tek onda uvedeni u tajne i privilegije slobodnog zidarstva.


Da li nas hrišćansko vaspitanje priprema za put koji nam je određen? Ili je pripadnost veri samo nešto što je uslovljeno istorijom, običajima i nezaintesovanošću naših pretho-dnika, pa što ne reći i roditelja. Ili je bolje da se uklopimo u mainstream i time ne odska-čemo i privlačimo neželjene poglede na sebe kao na …

Read More