24-3 RAZLIKA IZMEĐU “STARIH DUŽNOSTI” I “DREVNIH MEĐAŠA”

Stare Dužnosti (Old Charges) i Drevni Međaši (Ancient Landmarks) NIKAKO nisu sinonimi i njihovo poistovećivanje može dovesti do velikih problema i nesuglasica prilikom tumačenja pravnih praznina u aktima masonskog zakonodavstva.

Najkraće rečeno, Stare Dužnosti predstavljaju zbirni izraz za sve (sačuvane) masonske akte, nastale od 13. do 18. veka, a koji sadrže etičke ili pravne norme Slobodnog Zidarstva, i  pripadaju korpusu “pisanog masonskog prava”. Drevni Međaši pred-stavljaju uži pojam, i produkt su određene sistematizacije, slične onoj koju je 1723. izvršio Anderson (Andersonova Konstitucija). Drevni Međaši spadaju u korpus “nepisanog masonskog prava”, što ne znači da je reč o usmenom predanju, već o zapisanim neformalno aklamativno prihvaćenim veko-vnim normama običajnog …

Read More

24-2 Savest kao tačka susreta profanog i masonskog

Tekst pred vama presečna je tačka više misaonih i životnih tokova koji me okružuju ovih dana. Ona može prilično dobro da se modeluje kao dilema samonametnuta nakon što sam se našao u Severnoj koloni:


„Sve ove priče o klesanju i svetlosti lepo zvuče, ali koliko je zaista u profanom svetu moguće poštovati etiku koju nameće pripadnost Bratstvu?“ Svedoci smo da se u prisustvu tri velika i mala svetla slažemo u razmišljanjima o bazičnim postulatima masonske etike i morala. Ti postulati, najlepše sažeti u Dekalogu, predstavljaju široko postavljenu osnovu na kojoj funkcionišu civilizacije i društva još od drevnih vremena i ja ih neću ponavljati.

Sve to sjajno zvuči. Kada bismo izvan …

Read More

24-1 RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA U 21. VEKU, ILI PERFIDNO PRIKRIVANJE NASTAJANJA NOVOG DRUŠTVENOG PORETKA

Nedavna pobeda “bradate žene” Končite Vurst na Evrosongu ujedinila je planetu. Svi su osetili potrebu da reaguju. Većina zgražavanjem uz pominjanje Sodome i Gomore, manjina izražavanjem podrške razvoju ljudskih prava LGBT zajednice i transrodnih persona. Međutim, apsurd pobede transrodnog bića na evropskom muzičkom festivalu ogolio je ono što centri moći nevoljno priznaju – a to je da prisustvujemo rađanju jednog novog društvenog poretka, koga, makar u startu, obeležava nastajanje prekarijata, kao nove društvene klase.

Masonska zajednica je kao nikad hitro reagovala na globalni fenomen Končite Vurst. Glavna tema sajber ili kafanskih ćaskanja širom balkanskog regiona bio je Eurosong freak-show. Da bi lakše shvatili zgražavanje prosečnog balkanskog Masona nad činjenicom da …

Read More