28-4 RODNA RAVNOPRAVNOST

… vi ste jedan pol čovečanstva,

 nikada ne zaboravite da je muškarac drugi pol …


Ovo je jedna od prvih pouka koju novoinicirana Sestra dobije kroz Ritual škotski stari i prihvaćeni u našoj obedijenciji, u Velikoj ženskoj Loži Francuske. Zašto je baš ova poruka prva, i zašto dobija tako svečani i značajan prizvuk. Da li na neki način, svaka Sestra u tom, našem, izdvojenom okruženju oseća određenu premoć kasnije, kada postane u potpunosti Slobodna zidarka, i uđe svoj poseban intelektualni i duhovni svet, pa ju je potrebno opomenuti da ipak živi u muškom svetu? Da li ova rečenica služi da nas opomene gde nam je mesto, ili da onda kada …

Read More

28-3 DOSITEJ OBRADOVIĆ NAJLEPŠA IKONA SRPSKE MASONERIJE

Dositej Obradović, pravim imenom Dimitrije rođen je u selu Čakovu, u rumunskom delu Banata 1739. a po nekim izvorima 1742. godine. Posle završene osnovne škole 1758. godine on odlazi u fruškogorski manastir Hopovo gde dobija monaško ime Dositej. Ubrzo napušta manastirski život i odlazi u Dalmaciju, gde tri godine provodi kao učitelј. Potom boravi u Grčkoj, pa u Smirni, gde je naučio grčki jezik i stekao osnovna znanja iz filozofije i književnosti. Preko Albanije i Venecije ponovo se vraća u Dalmaciju, gde priprema svoja prva dela. Boraveći i školujući se u Beču, Modri i Bratislavi, upoznaje se sa racionalističkom filozo-fijom i idejom prosvetitelјstva, kada se i zainteresovao za kulturno-prosvetne i …

Read More

28-2 PITAGOREJCI I UČENJE O SEOBI DUŠA

Jedan od principa svih škola misterija je i samospoznaja. Nad ulazom u Apolonov hram u Delfima možemo pročitati poznate reči: „Čoveče, spoznaj samog sebe“. Sa druge strane, na unutrašnjoj strani tih vratnica čitamo: „I spoznaćeš svet i Boga“.

Hromatska skala se sastoji od dvanaest tonova koji su poređani u vremenu i nizu. Ti jednostavni tonovi stvaraju beskrajne muzičke varijante. Harmonija i disonanca, napetost i razrešenje mogu se opisati matematičkim odnosima između tonova. Kad bismo sve odnose preveli u zvuk, čuli bismo harmoniju sfera. Zvuk koji je neizmeran i moćan kao sam svemir. Tih kao jedan kamenčić. Varlјiv kao lјudsko srce. Neke muzika uzdiže u svet transcendentalne lepote. Drugi čuju lepotu …

Read More

28-1 SLOBODNO ZIDARSTVO I KABALA: Koncept bratske ljubavi i davanja

Sl 1. Kabalista Rav Isaac Luria

Bratska ljubav i milosrđe su stubovi i osnovni postulati slobodnog zidarstva. ˝Voli svog brata kao što voliš samoga sebe. Onaj ko kaže da je na Svetlu a mrzi svog brata, daleko je od Svetla˝. Posmatrani kao socijalne kategorije, ispunjavaju zadatak koji je slobodno zidarstvo preuzelo u cilju širenja ljubavi i mira u svetu.

Milosrđre je možda jedna od najprepo-znatljivijih aktivnosti masonerije u savreme-nom svetu. Međutim, mnogi masonski mislioci i autori smatraju da to ne može biti svrha postojanja slobodnog zidarstva, da se na taj način masonerija izjednačava sa mnogim filantropskim organizacijama. Po njima, širenje učenja Drevnih Misterija je ono zbog čega je masonerija osnovana …

Read More