29-6 Poreklo grba masonske lože

Istorija sveta poznaje ratove za hranu, teritoriju, blago, uticaj… čak i ženu.

Borba dve grupe lјudi, prvi ratovi dva plemena, vodili su se prsa u prsa. Onog trenutka kada su se  dva udalјena sela ujedinila u borbi protiv zajedničkog neprijatelјa, kada se saveznici više nisu poznavali lično, bilo je potrebno identifikovati se u haosu borbe.

Ta identifikacija, znak, simbol, imali su za cilј da u kovitlacu, krklјancu, buci, spasu glavu. Na osnovu njih znalo se ko je pred vama – prijatelј ili neprijatelј. Do danas se nije pojavio efikasniji način da u magnovenju shvatite šta treba činiti

Znak ili simbol bilo je pero određene ptice, noga vuka, ogrlica od …

Read More

29-5 Obredi inicijacije

Izabrao sam da govorim o inicijaciji, ne zbog toga da bih održao predavanje i nekog nečemu učio, već zato što je meni samom takva tematika bliska. Potvrdu prethodne tvrdnje pronalazim u tome što sam sam prošao četiri inicijacije. Međutim, onoliko koliko mi je ova tematika bliska iskustvom, toliko u njoj učestvujem kao pripadnik kolektiva, u koji je duboko ukorenjena mitska svest koja svoje utemelјenje pronalazi u delanju koje čini našu svakodnevicu.

U skladu s učenjem Karla Gustava Junga, ovu naznaku vam dajem da bih pokazao mitsko utemelјenje naše psihe. Takođe, time govorim da u samim obredima ne vidim isklјučivo zaostavštine paganizma, već primenji-vanje karakteristika Čovekove svesti. Monoteističke religije (a moje …

Read More

29-4 Slovo “G” i značaj desne strane na stepenu pomoćnika

Pre nego sam primlјen u ovu slobodnozidarsku ložu često sam sebi postavlјao pitanje šta znači slovo “G” koje se nalazi između simbola ugaonika i šestara. Sada kao član ove Poštovane lože u prilici sam da naučim i još dublјe proniknem u značenje ovog masonskog simbola. Ovaj simbol ima poseban značaj za Slobodno zidarstvo i to iz više razloga.

Prvi i najočigledniji je kao simbol Boga – Velikog Arhitekte svih svetova. Međutim, učeći, čitajući mnoge radove i knjige i zalazeći još više u tajne slobodnog zidarstva naučio sam da ovaj simbol ima mnogo dublјe značenje i simboliku. Radnici koji su gradili Solomonov hram svoju platu nisu dobijali samo u dnevnim životnim …

Read More

29-3 Slobodnozidarsko pravosuđe

U širem smislu, masonske greške i krivice se pojavlјuju u dva aspekta. U prvom slučaju, u pitanju su ogrešenja o zakone, običaje i tradicije Bratstva. U drugom slučaju, to su kršenja državnih zakona i društvenih normi. Iako se ova dva vida pogrešnog ponašanja često poklapaju, to nije uvek slučaj. Naime, da bi se kršenje profanih zakona moglo istovremeno kvalifikovati i kao masonska krivica, ono mora da obuhvati negiranje moralnih vrednosti koje neguje Bratstvo. Na primer, nepropisno parkiranje nesporno predstavlјa kršenje profanih zakona, ali se ne može smatrati masonskom krivicom. Sa druge strane, neizvršavanje naloga i naređenja Starešine Lože profani zakoni ne sankcionišu, ali takvo ponašanje predstavlјa očigledan masonski prekršaj, a …

Read More

29-2 Masonski dekalog

Predamnom je put. Dug i naizgled beskrajan. Koračam i razmišljam. Ko sam, šta volim, šta želim, ko me voli, a ko ne. Tražim smisao svega postojećeg. Zastajkujem. Pitam se gde sam se uputio. Nastavljam da koračam i da razmišljam.

Neko me doziva. Ugledah bespomoćnu staricu na sred puta kojim sam išao. Jako je kašljala i ležala pogledom uprtim u zemlju. Nije mogla da ustane pa je dozivala da joj neko pomogne. Možda je zaražena nekim opasnim virusom. Bolje da ne stajem. I onako me ne vidi. Neprimetno sam je zaobišao i nastavio put.

Put postade tamniji. Kao da se smračivalo. Ispred mene istrča nekoliko dece i počeše svi da me …

Read More

29-1 Muzika i masonerija

Govoriti o muzici je jedan nezahvalan posao jer muzika se sluša, i kao što je to i kod ljubavi: to se radi. No, kako sam dobio zadatak da napišem nešto na ovu temu i to od starešine lično kojeg jako cenim, a tu sam i da slušam, latio sam se posla.

Tema ovog rada je muzika i maso-nerija, a ne masonska muzika, jer je masonska muzika tema koju druga braća obrađuju, a ja hoću da povežem muziku gledano uopšte, jer ona može da nas poveže sa idejama slobode, bratstva i jednakosti, a da pritom, dodam i nešto novo ovoj temi. Ili barem da pokušam…

Govoreći o masonskoj muzici, nezostavno je …

Read More