51-1 Garant – šta to beše u hijerarhiji Slobodnog Zidarstva?

“Čovek, kako to gordo zvuči” (M.Gorki)

Povod da napišem ovu Instrukciju je, ranije, obraćanje našeg Brata-zamolnica: “Konsultcije u vezi s boravkom građana u Srbije u starnoj zemlji”, s molbom da pokušamo, da mu pomognemo, koliko je to u našoj moći. U skladu s molbom, s jedne strane, i rukovodeći se načelima Slobodnog zidarstva, molbu sam prosledio Časnom Starešini i zamolio ga da u istu procesuira VNLS, s molbom, da Braća pomognu – u okviru svojih nadležnosti, da se problem reši. Poput bljeska iskre-Svetlosti nakon obrade kamena, Časni Starešina me je obavestio da je prosledio molbu VNLS.Povodom te informacije, evo i moje reakacije: Časni Strešino, Draga Braćo PL”ĐV” obradovala me je informacija, da ste molbu koju mi je poslao Brat M. prosledili Braći u VNLS čije klesanje – Gradnja – Zidanje najdalje dopiru –zrače do Braće čiji udarac čekića, ima svoj poseban “zvuk” – “zvuk” na koji otvaraju vrata Hrama nad Hramovima, ne umanjuhući, pri tome,  značaj ostale Braće. (“Ko kuca otvoriće mu se, ko traži naćiće). Svestan Bratske ljubavi, ali, i, hijerahije-ovlašćenja i moći, znao sam da će Braća, krenuti na Rad.

S druge strane, iako, smo, mi Braća na ravnoj nozi u Bratskom Lancu – hijerarhija se mora poštovati: Zna se, ko prvi ukoračuje u Hram, a ko ga sledi… Ko udara čekićom: otvara i zatvara Gradnju… Ko i kada  besedi. Tako, da će Braća, shodno ovim pravilima, postupati i s molbom našeg Brata.

Da nije tako, zar bi naša Gradnja, uspela, da odoli “udarima” bura i vetrova, koji bi masonsko “zidanje”, porušli za jednu noć, poput “Proklete Jerine”…

Ta hijerahija u Bratskom Lancu-Slobodnom Zidarstvu, je stalni hromičar vremena koje je iza nas, u nama sada, i vremena koje je pred nama.

Ta hijerarhija nam pomaže da razumemo Hegelovu trijadu: biti u sebi; biti izvan sebe; i, istovremeno biti u sebi i izvan sebe, sjedinjuju sve različitosti u jedno, biti “čovek” – razumeti Svet u nama, i,  Svet oko nas.

Da nije Slobodnozidarskih pravila, na koja smo se zakleli prilikom inicijacije, zar bi se Brastki Lanac i njegova Gradnja održali kroz vekove? Velika bi, bila, nepoznanica-otvoreno pitanje: da li bi  Slobodno zidarstvo bilo Svetionik nap utu k izgradnji Hrama nad hrmovima-hrama čovečnosti.…?

Neće zvučati slobodnozidarski ishitreno, neodmero, ili, kritički, ako kažem da je bilo I primera: “zalutalosti” i, zaboravnosti pojedine Braće , usuđujem se reći, i, slobodnozidarske “nedozrelost”, (samospoznaje-osvešćenosti-prosvetljenosti), da se nađu u Bratskom Lancu, što je, s vremena na vreme, imalo za posledicu  raskol(e)) u Brastkom Lancu.

Dok sam još na ovom “terenu”, pomenuću su, da su, stepeni napredovanja i uzdizanja Braće, od Učenika do Majstora kraljevske umetnnosti (MKU), nekome bili duhovno-filozofski orijentir na putu ka savladavanju Tajni 3×3, u klesanju – zidanju – gradnji Hrama čovečnosti, kroz alegoriju reči i simbola, a nekome formalna “legalizacija” zvanja (MKU). Čežnja-težnja, da se pošto poto, dograbi majstorskog- Starešinskog čekića i “zagospodari” prestolom nad Bratskim Lancem, kako na nivou Poštovanih Loža (PL), tako i u hijerahiji po dubini-širini Slobodnog zidarstva.

Ta bratska ambicionznost i nepoštovanje drevnih slobodnozidarskih načela, predstavljala je svojevrsnu “zlopuotreba” poverenja koje im je ukazalo Bratstvo, inicijacijo-skidanjem poveza s očiju, i dalje, pokazujući im put, ka Svetlosti.

Taj bratski čin – “otuđenja” od Bratstva koje im je je otškrinulo vrata da iz “sobe izgubljenih koraka”, iskorače u Bratski lanac, otkriva istovremeno i njihovu “nesazrelost – nedostojnost”  slobodnozidarskih regalija, čekića i drugih prava – obaveza koja iz toga proističu.

S druge strane, ma koliko, nam se činilo, da je naš Brat, od skidanja poveza s očiju – polaganja zakletve (Inicijacije), na proputovanju ka Svetlosti, s nama u Brastkom lancu, “samoodgovoran” za svoj “raskolnički” čin, to, istovremeno govori i o našoj “nesmotrenosti” – nerazumevanja (izostanka empatije), prema našem Bratu.

Možda smo, mi, njegova Braća, zaokupljena svojim brigama, a, često, i. ličnim ambicijama za Slobodnozidarskim funkcijama, stepenima napredovanja…- težnji da zagospodarimo “Univerzumom” zaboravili na našeg Brata. Možda je on očekivao više od nas, iako, slobodnozidarsko načelo, eksplicitno kaže: da onaj ko očekuje, nešto više-neku korist, osim usavršavanja samog sebe na putu ka, samospoznaji sebe-da klešući neobrađeni kamen, posmatrano kroz alegoriju reči i simbola, on “brusi” svoju dušu, taj neobrađeni-nesovešćeni-neprosvetljeni “kamen”, dovodeći ga na nivo, “kamenčića”-dragulja koji može da se ugradi u mozaik čovečnosti-humanijeg I pravednijeg društva – mozaik, koji će biti obasjn Svetlošću.

Naš Brat, novoformirana karika u Lancu, može, da kleše, kleše…ali, mu zidanje ne polazi za rukom, koliko zbog, njegove “drhtave” ruke, i, nepravilnog držanja: Čekića, Dleta, Mistrije i Viska, njegovo Zidanje, često, znaju, da prate i drugi problemi, npr. profani ili… ? To ne treba ni da nas čudi, ako se podsetimo, da vreme u kome živimo, sociolozi i filozofi, prepoznaju, kao “zadivljujuće i zastrašujuće” vreme. Možda taj Brat, i pored najbolje namere, da kleše-zida, biva sput, u Gradnji zbog profanih ovaeza. A njih, danas, imamo, svaki, od Braće, na pretek.

U tom “zidanju” naš Brat, očekuje da mu prikoči u pomoć Drugi – Prvi Nadzornik, Milosrdnik-Ispovednik ili neko od Braće, u koje on ima najviše poverenja. Kad nakažem; “u koga ima najviše poverenja”, to ne treba shvatiti bukvalno, već, kao logičan sled događaja – koraka, Braće (Brata) Garanta, koji je “garantovao” Bratskom Lancu, da je njegov kandidat za prijem u Slobodno zidarstvo: Slobodan čovek na dobrom glasu.

Želim da podsetim Braću, da je uloga Granta, “mač” s dve oštrice. S jedne strane, garant, garantuje za Brata, da je Slobodan čovek na dobrom glasu, a, s druge novoinicirani Brat, možda, ne može prvilno da razume Brata Garanta: kako on ne može s ostalom braćom, da mu pomogne-reši, neki, njegov profane problem. Tada, može da nastupi razočarenje novoiniciranog Brata, u Brata Garanta, pa čak, i, u Bratski lanac. Što nije, nikome prijatno.

To se najčešće dešava se, da zbog, prevelikog očekivanja Brata od inicijacije u Bratskom lancu i nedovoljnog rada s Učenicima, s jedne starne, nepotpune informisanosti novooiniciranog Brata, s druge strane: šta on može da očekuje inicijacijom u Bratski lanac. (Duhovni rad na samom sebi-spoznaja čoveka u sebi, i Gradnja Hram čovečnosti).

Ovo podsećanje, na procesni pristup, koji prati svakog od Braće na putu od podnošenja pristupnice (molbe) za prijem u Slobodno Zidarstvo do Inicijacije , ne smemo shvatiti, kao “optuižbu”: da je Brat Garant, odgovoran, za, eventualno, “raskolničko” ponašanje Brata kojeg je, u profanom životu, prepoznao kao Slobodnog čoveka na dobrom glasu.

Ljudi se menjaju. Sve je podložno promeni – mutacijama, kako na bolje tako i na gore.

Uostalom, i masonski Dekalog, dopušta mogućnost Časnog otpusta svakog, od nas Braće, ili, pak , privremenog, zamrzavanja statusa.

Eto, dovoljno razloga, da se Brat Garant, ogradi, od budućeg “rskolničkog”, ili, pak, nekog drugog “nedoličnog” ponašanja.

Međutim, ostaje, stalno, aktuelno-otvoreno pitanje: da li smo mi Braća, imali dovoljno sluha, Bratske empatije, da prepoznamo problem s kojima se suočava naš Brat, i, delujemo preventivno, da njegovom  “problemu” priđemo, kao našem bratskom problemu?

Do, konačnog odgovora, evo nekoliko podsećanja-“svedoka”, da, ovi problemi nisu, plod, samo, današnjice, već prošlosti, a, usuđujem se reći i budučnosti.

Dovoljno je latiti se monografije Velika Nacionalna Loža  Jugoslavije (Srbije) (1919 – 2019), pročitati evoluciju i “revoluciju” pojedine Braće; Poštovanih Loža, Velikih Majstora, često, usuđujem se reći, neformalnih grupa – “lobija”, koji su dovodili do raskola u Brastkom Lancu.

Uzgred, napominjem, da sam imao sreću (sreću, koju su mi darivala Braća iz VNLS, 2018-2019. godine, da sa njima istražujem, pripremam i učinim konačnom pomenutu monografiju, koja se nalazi u arhivi VNLS).

Rado je preporučujem Braći, koja nisu imala, priliku, da je pročitaju.

A evo i zašto. U njoj će videti –spoznati vredno Slobodnozidarsko štivo, klesanje, zidanje i gradnju Hrama nad Hramovima, brojnih generacija Slobodnih Zidrara, čiju gradnju treba da nastavimo.

S druge strane, iako smo mi Slobodni Zidari, avangarda – perjanica u zidanju-grdnji Hrama čovečnosti, ne treba zaboraviti, da smo mi i ljudi od krvi i mesa – koji nisu bezgrešni, jer je samo “majka” Velikog Arhitekte Univerzuma bezgrešna, ta svetica, koja nam je podarila Velikog Arhitektu Svemira…

A dok god je ljudi, zidanja i gradnje, biće i “dobra” i “zla”, sloge i (ne)sloge, raskola koji su pratli i VNLS , o čemu, pored ostalog, govori i pomenuta monografija.

Međutim, draga Braćo, i pored svih nesuglsica – nedaća i raskola, koji su stalni pratilac Slobodnog Zidarstva, bratska ljubav se održala, opstala, obasjavajući svojom Svetlošću put ka Hramu Čovečnosti.

Da nije tako, Slobodno Zidarstvo, bi odavno nestalo i ponelo epitet  “Titanik” bratske ljubavi – Bratskog Lanca.

S druge strane, i pored nesuglasica-rskola, VNLS PL”ĐV” je ostala Svetionik koji svojom toplinom, privlači mlade ljude – novu Braću, o čemu svedoči, i dolazak našeg Brata M. u Brastki Lanac.

I da ne bih dužio, ovaj moj rad – Instrukcija, nastala je kao plod Slobodnozidarskog razmišljanja, mene, Vašeg Brata, ali, i Garanta Bratu M. da svojim ljudskim-duhovnim kvalitetima zaslužuje da bude primljen u Bratstvo.

Taj, moj, predlog Bratstvo je prihvatilo – potvrdilo balotiranjem na jednom od ranijih radova (6019:G.:I:.S:.).

Ceneći mi kao Brata-Garanta, što je i prirodno, očekivati, smogao je snage da mi ispriča – napiše (kratko opiše), svoj problem, s molbom da mu Braća iz VNLS I PL”ĐV” pomognu, da se taj problem prevaziđe (reši).

Zamolnicu Brata M. primio sam s radošću, srećan, ako, i kao jedna “karika” u Brastkom lancu mogu da mu pomognem, ili, pak, budem, Brat zamolilac, kod istale Braće da pokušaju, svako, u domenu svoje moći, da se nastali problem Brata reši.

Istovremeno, svestan činjenice da sam ja, bio,  Garant Bratu M. s jedne strane, i da Brat, kao tek inicirani Brat Učenik, možda  pomislio, da ja mogu da pomognem- da se reši problem, ali, da možda nemam “dobru volju”, s jedne strane, rizikovao sam da budem pogrešno shvaćen., s druge strane.

Srećna je okolnost, da me Brat, poznaje, kao starijeg kolegu, dobronamernog, i da je čitao, literaturu, koja se odnosi na Slobodno Zidarstvo, spoznajući, neke “javne” tajne, da Slobodni Zidari, nisu “svemoćni” i da oni ne “vladaju svetom”, o čemu na sva zvona, oglašavaju, oni, koji nijednu knjigu nisu pročitali iz ove oblasti, ili, ako su je i pročitali, onda je, nisu, pravilno razumeli, pa se Brat  neće razočarati u mene kao Garanta.

Eto, povodom ove zamolnice Brata M. ja sam, i, napisao ovaj rad – Instrukciju.

Garant – šta to beše u hijerarhiji Slobodnog Zidarstva?
“Garant u Slobodnom Zidarstvu je Svetionik Bratu koji hoće da pristupi Bratskom Lancu…”
“Garant je Svetionik novoiniciranom Bratu, ali, još, nešto i važnije u Slobodnozidarskoj tradiciji: Garant je ogledalo Slobodnog Zidarstva – čuvar slobodnozidarskog ugleda, poverenik Tajni 3×3…On je “Svevideće oko” koje nadzire novoiniciranog Brata, ali, istovremeno i nadzirani Brat od strane Bratskog Lanca – Braće koja su mu skinula povez s očijui, čineći ga Slobodnim Zidarom”.

Svako ko misli da bude Garant, rizikuje da mu izmakne ČOVEK –  KARIKA na kojoj počiva Bratski Lanac – Slobodno Zidarstvo….

Zato, dva puta meri jednom seci dragi moj Brate, kada se pod Slobodnozidrskom  Zaklektvom odlučuješ da budeš Grant…

Da bi novoinicirani Brat pravilno razumeo Brata Garanta-mora da bude Grant.
Završiču s pozivom na B.Crnčevića: “Moramo biti potomci  da bismo bili preci”.
Na kraju, ali ne i po važnosti.
Neka Mudrost vodi našu gradnju, neka je Snaga izvede, a, Lepota upotpuni!
Neka Veliki Arhitekta Svemira dozvoli, da naša Gradnja uspe.
PL “Đorđe Vajfert”, pod zaštitom VNLS
Na Orijentu Beograd
Brat S.Ć. MKU.
Instrukcija; 1.11.6021/ 4.03.6022:.G:.I:.S:.