54-5 Ja sam Naisa*…

*Performans u vidu recitala, izveden na svečanosti organizovanoj povodom prve godišnjice rada lože broj 4, pod imenom “Naisa” u Nišu, pod okriljem Velike Ženske Lože Srbije.
“Naissa” – autor Mira Cerović Tasić – Serbiana Art

POŠTOVANA STAREŠINA: Vrlo poštovana Velika Majstorko i sve sestre moje (i braćo moja) u svojim stepenima i kvalitetima,

Dobro došli na gradilište Velike ženske lože Srbije na orijentu Niša pod označenim brojem 4 i imenom Naisa, gde vlada mir i sestrinska lјubav.

Ja sam Naisa, četvrta zvezda na zvezdanom nebu Velike Ženske lože Srbije,  sjajna kopča sa smaragdnim kamenom koja zatvara kvadrat četiri živototvorna elementa, četiri strane sveta, četiri godišnja doba, četiri prirodne sile, …

Read More

54-4 Bratstvo

Citiraću rečnik slobodnog zidarstva…

Bratstvo – Jedna od najstarijih masonski reči čije postojanje otkrivamo od operativnog perioda. U “Andersonovim Konstitucijama” reč je više puta ponavljana… na primer “na način koji je potpuno poseban za ovo bratstvo” , “naročito ako to obavezuje bratstvo” ,  “veza i slava ovog starog bratstva” itd. U svojoj raspravi Remzi upotrebljava termine “drugarstvo”,”društvo” ili “red” a upotreba termina “BRATSTVO” u značenju “udruženja” je vrlo česta u XVIII veku, postala je retka u Francuskoj. Sačuvana je u Nemačkoj (Brundershaft). Isti izraz “bratstvo” u značenju “bratska ljubav” između svih masona, često se upotrebljavao u XVIII veku. Mi ga pronalazimo naročito u poeziji i pesmama. Termin je uostalom česta …

Read More

54-3 ŠARL BODLER – POETSKA SINESTEZIJA I „ŠUMA SIMBOLA“

Šarl Bodler (Charles Baudelaire) je rodjen 1821. godine a preminuo je 1867. sa svega 46 godina. Svojom poezijom je obeležio svetsku književnost i uticao na razvoj poetike kao pionir moderne i prethodnik pravca simbolizma a koji je potekao upravo iz njegove Zbirke Cveće Zla. Zadatak pesnika Bodler je gledao kroz univerzalnost analogije koja cilja u skriveni deo bića, te je stoga njegova poezija prožeta simbolizmom. Poreklom iz Pariza, iz aristokratekse porodice, odrastao uz nerazumevanje porodice na senzibilitet koji je pokazivao ali i pogodjen ranom smrti oca – upustio se u boemski život ali nije zapostavljao umetnost. Prevodio je Edgara Alana Poa i bio inspirisan njegovim radom i nazivan njegovom „literarnom …

Read More

54-2 Masonerija na prelomu stare i nove ere: šta bi rekao Slobodan Jovanović?

Poklon Velikog Majstora VNLS loži Pobratim

Svet se nalazi na prelomu stare i nove ere. Promene koje se dešavaju velike su i domašaj im u ovom trenutku i sa ovog mesta nije ni vidljiv, a kamoli jasan. Niko nije izuzet od posledica rata na Istoku Evrope, klimatskih promena, nedoumica koje nosi tehnološki razvoj. Zaspi se sa jednom, a budi sa drugom stvarnošču.

Ništa od gore navedenog nije se desilo naglo: velike mene, istorijske, ljudske, prirodne, porodične, nastupaju naglo, ali pre toga traju već jako dugo, s tim što su teške za primetiti. Od opažanja ljudskog oka ih štiti potcenjivanje onih koji bi trebalo da ih primete, površnost onih koji bi …

Read More

54-1 Zašto nam je značajna legenda o Hiramu Abifu?

“Samoizgradnja” – Akademski slikar Vukašin Stanković – Galerija RamArt Niš

U ime kojih vrednosti i neminovnosti je Hiram Abif otišao u smrt?

Legenda o Hiramu Abifu je jedna od najznačajnijih legendi Slobodnog Zidarstva i alegorijska drama, u kojoj, Hiram Abif, ”Udovičin sin”, se predstavlјa kao glavni arhitekta Solomonovog hrama koga ubijaju njegovi bivši učenici, a u aktuelnom trenutku – njegovi pomoćnici, koji smatraju da su izmanipulisani i pokušavaju da prisile Hirama Abifa da im oda tajnu lozinku Majstora zidara sa kojom će moći da naplaćuju veću platu i da se predstavlјaju kao Majstori. To je priča o izdaji, nepoverenju i poverenju, negovanju hijerarhije koja se uspostavlјa odlukom ili milošću …

Read More