12-4 PARALELE MASONERIJE I KABALE

ALBERT PAJK: „U vašim je rukama da otključate tajne masonerije“.

ALBERT PAJK: „Na vama je da sami otkrijete ovaj zakon i ovu tajnu“.

ALBERT PAJK: „Zadatak svakog masona jeste da otkrije tajnu masonerije, promišljajuci o njenim amblemima, o onome što se kaže i uradi na tom poslu. Tragaj i … naći ćeš”.

Sveta Kabala ima više mogućih porekala. Jedno do njih kaže da ista označava predanje i smatra se da je nauka o sveukupnosti stvaranja i razaranja, načina funkcionisanja pojavnog i nepojavnog sveta. Jevrejske legende govore da je Kabali prvo podučen Mojsije od Strane Boga lično, a za vreme primanja tablica deset zapovesti. Nadalje, ova nauka je prenošena usmeno isključivo …

Read More

12-3 Misija Masonerije sa osvrtom na Fihteovu Filozofiju masonstva

„Ne bi me ni tražio da me (već) nisi našao“

Skoro sve svetske Obedijencije u svojim konstitutivnim dokumentima kao prvi cilј masonerije ističu izučavanje nedovolјno istraženih prastarih tajni i misterija, u cilјu duhovnog napretka i uzdizanja svog članstva. Ovaj opšti cilј proizlazi iz pojedinačnog. Masonstvo je dakle individualističko. Polazna tačka je izgradnja sebe, svaki član izgrađuje sebe na osnovu etičkih principa i reklo bi se da tu leži glavna tajna Slobodnog zidarstva. Iz ovoga proizlazi da lične koristi nisu materijalne, već duhovne prirode. Dakle Mason mora da shvati da su njegovi najunutrašnjiji motivi pokazatelј njegove stvarne sopstvenosti, a oni koji dozvole da ih u masonsko Bratstvo uvedu društveni položaj, finansijski …

Read More

12-2 Disanje kao duhovnost

Prve radnje koje smo kao Učenici Kralјevske umetnosti naučili u radionici Slobodnog zidarstva odnosile su se na način stajanja, hodanja i sedenja, nezavisno od aktivnosti koje su se odvijale paralelno sa tim stanjima. Na taj način stvoreni su uslovi materijalnog – fizičkog ponašanja kao temelјa za duhovnu nadogradnju. U velikoj su zabludi oni koji veruju da mogu dostići duhovne planove Prirode, a da pre toga ne prođu kroz materiju – fizički oblik koji će uobličiti u izraz duhovne moći, jer prvi stepen u razvoju Majstora Masona jeste majstorstvo nad konkretnim uslovima života i razvoj čulnih centara koji će kasnije postati kanali za izražavanje duhovnih istina.

Rudolf Štajner iznosi da prvo …

Read More

12-1 OBAVEZA ĆUTANJA U SLOBODNOM ZIDARSTVU

Ćutanje ima suštinsko značenje u Slobodnom zidarstvu. U ritualu inicijacije za Prvi – Učenički stepen jovanovskog sistema Slobodnog zidarstva sa obavezom ćutanja kandidat se upaznaje tokom polaganja zakletve kada se, između ostalog, obavezuje rečima: „Kunem se na tri Velika Svetla da ću ćutati o običajima i unutrašnjim stvarima Slobodnog zidarstva i da neću ni sa kim o tome govoriti, koga nisam sa sigurnošću prepoznao kao Slobodnog zidara“.

Ne treba mešati ćutanje i masonsku tajnu. Masonska tajna se otkriva iniciranima kroz njihovo učenje i lična razmišlјanja i po svojoj suštini je nesaopštiva. Ćutanje predstavlјa samo jednu disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj slobodni zidari vide „vaspitni metod ili …

Read More