Garant

Predlagač kanidata za inicijaciju i ulazak u ložu. Izvetistilac koji ostalu braću informiše o svom kandidatu (FRA: le présentateur).

« Back to Glossary Index