Jehova

Ime kojim Bog naziva sam sebe, obraćajući se Mojsiju rečima “Ja sam onaj koji jesam”. Prevod ove reči sa Jevrejskog je “Ja sam”!

« Back to Glossary Index