Metali

Reč metali u masoneriji ima dva značenja: fizičko i figurativno. Tokom inicijacije, prilikom izlaska iz sobe za razmišljanje, kandidat mora da se oslobodi svih metalnih predmeta, novca, nakita i sl. jer metal sprečava protok duhovne energije i talasa koji otvaraju više nivoe svesti. Figurativno, oslobađajući se metala, inicijant se oslobađa predrasuda i strasti ostavljajući ih ispred vrata hrama. Kako je inicijacija jedna vrsta alhemijske transformacije postoji analogija između 7 metala (Zlato, Srebro, Gvožđe, Živa, Kalaj, Bakar i Olovo), nebeskih tela (Sunce, Mesec, Mars, Merkur, Jupiter, Venera i Saturn) i 7 smrtnih grehova (Oholost, Lenjost, Bes, Zavist, Proždrljivost, Pohota i Tvrdičluk). Od inicijanta se zahteva da ovlada svojim strastima. Oduzimanje metala je oduzimanje onoga što ima potencijalno negativan uticaj na njegovu svest. On odustaje od materijalnih dobara i okreće se duhovnim vrednostima.

« Back to Glossary Index