Višnu

Jedno od tri božanstva u bramanizmu (najvećoj indisjkoj religiji). Druga dva božanstva su Brama i Šiva. Prvobitno je bio bog sunca. Često je silazio na zemlju da kazni zlo a nagradi dobro i tom prilikom je uzimao razne oblike ili “avatare”. Do sada je imao 9 avatara a 10 se tek očekuje i tada će doneti konačnu slobodu svojim poštovaocima. Dosadašnje inkarnacije su omiljena tema indijskog pesništva. Višnu se najčešće predstavlja kao mladić sa četri ruke u kojima drži: lotosov cvet, školjku, disk i štap.

« Back to Glossary Index