33-5 SLOBODNOZIDARSKE SMERNICE I DEFINISANјE MASONA – SLOBODNOG ZIDARA – SINA SVETLOSTI – SLOBODNOG ČOVEKA NA DOBROM GLASU

Ne robuj verništvu i materijalnoj veri; Voli svoga bližnjega;

Voli otadžbinu i poštuj njene zakone;

Čini dobro, ne čini zla i zaboravi naneto ti zlo;

Na učinjeno ti zlo uzvrati dobrim; Čini dobro iz lјubavi prema dobru samom;

Pusti druge da govore;

Voli dobre, sažalјevaj slabe, izbegavaj rđave, a ne mrzi nikoga;

Ne laskaj Bratu svome; Slušaj glas savesti; Budi otac siromašnima; Izbegavaj svađu;

Poštuj roditelјe, uvažavaj žene, pomaži starije, brani, podržavaj i podučavaj mlade; Ulaži u prijatelјstva i neguj ih, a izbegavaj neiskrena prijatelјstva;

Ne zloupotrebi ni snagu, ni nadmoć; Ne budi ohol;

Izbegavaj nerad; Čitaj i koristi se time;

Uživaj u pravdi, srdi se na nepravdu, trpi, ali ne žali se;

Ne sudi olako delima lјudskim; Budi pravičan;

Budi milosrdan i u nesreći drugih;

Budi neprijatelј poroka, branilac vrlina i saučesnik dobra;

Budi umeren i svojim stanjem zadovolјan; Savlađuj se;

Odupiri se predrasudama, zabludi, gordosti, klevetanju laži, razvratu i lakomstvu;

Sve što radiš, radi dobro; Slušaj mnogo, pričaj malo, čini dobro; Budi dobar suprug, otac, sin i srodnik;  Ne budi surov, budi uviđavan, pristojan, smeran, lјubazan i uvek pazi da ti je čista savest i mirna duša, jer duša je besmrtna;

Sloboda, Jednakost, Bratstvo neka budu svetionik tvojim delima;

U ovom najstarijem i najvećem Bratskom redu u svetu koji je posvećen služenju Bogu, porodici, bližnjima i otadžbini neka ti osnovna načela budu: bratska lјubav, dobročinstvo, milosrđe, nesebična pomoć i istina, načela koja proističu iz osnovnih principa kojima treba da se rukovodiš, a to su: bratska lјubav, milosrđe i nesebična pomoć – sve ovo uz uslov da ne naneseš štetu svojoj porodici i onima koji od tebe zavise;

Uvek imaj na umu da „Onaj ko nije dobar za svoj dom, za svoj narod i otadžbinu, ne može biti dobar za čovečanstvo“;

Ono čime treba da se ponosiš je tvoja Slobodnozidarska posvećenost uzvišenom idealu da zidaš bolјi svet za sve, alatom koji je ujedno i materijal za gradnju: život tvoj i život oko tebe, koristeći simbolički pribor: šestar, lenjir i ugaonik;

Poštuj svoj Ustav – Andersonovu Konstituciju starih dužnosti i praktikuj je kroz Statut i Domaću uredbu Objedijencije kojoj pripadaš;

Seti se da na Slobodnozidarskoj zastavi piše: Mir, Ljubav, Bratstvo, Sloboda, Jednakost, Istina, Pravda, Milosrđe, Harmonija, Rad; Neka ti bude čast što si Mason – Slobodni zidar – Sin Svetlosti – Slobodan čovek na dobrom glasu;

††††††††††††

Mason – Slobodni zidar – Sin Svetlosti – Slobodan čovek na dobrom glasu je čovek koji teži da stvarno spozna zašto je na ovoj zemlјi;

Čovek koji ni u savremeno doba, kada njegove vizije mogu mnogima izgledati naivne, ne odstupa od temelјnih vrednosti svog Reda: Slobode, Jednakosti, Bratstva, Poštenja, Ljubavi, Dobročinstva i Vernosti, a negovanje vrlina Skromnosti i Mudrosti njegov je zavet;

Čovek kome je borba protiv sebičnosti, netolerancije, neistine, zloupotrebe svega i svačega, zločina, degradacije vrlina u društvu, gublјenja dostojanstva – takođe zavet;

Čovek koji radi na edukaciji i formiranju karaktera;

Čovek čija reč predstavlјa njegovu obavezu: ono što kaže – to i misli;

Čovek koji uči kako da kontroliše svoje strasti, predrasude, gnev i reči;

Čovek koji se trudi da ispravno razume svoje obaveze, proučava njihov domen i smisao, i iskreno i lojalno živi u skladu sa njima;

†  Čovek koji praktikuje poštenje i iskrenost u svemu što radi, bez obzira da li je običan radnik ili na rukovodećem položaju, budući da Masoni dolaze iz svih sfera društvenih slojeva, jer: „Mason – Slobodni zidar je čovek koji je svojevolјno preuzeo obavezu da iz sebe izvuče najbolјe što može, i to kako za samog sebe, tako i za svoju porodicu i širu zajednicu u kojoj živi“;

Čovek koji postane svestan svoje uloge kao karike u lancu večnog Bratstva, vrednosti znanja koje se prenosi sa generacije na generaciju i čovek svestan činjenice da disciplina čuvanja tajne doprinosi razvoju njegovih moralnih vrednosti;

Čovek koji spozna da ne treba  biti ograničen verom kroz ime Isusa Hrista, Muhameda ili Bude, jer to nije od presudnog značaja i on priznaje samo Svetlost, a ne ime i nosioca;

Čovek koji bira put junaštva, ali na najmudriji, najplemenitiji i najmirniji mogući način;

Čovek koji je uvek spreman za ono novo, za iskru aktuelnog trenutka i čovek koji se ne učaurava i okamenjuje u neprirodnom i beživotnom tradicionalizmu;

†  Čovek koji se pridržava pravila iz Konstitucije da na Radovima ne govori o politici, političkim i ratnim aktivnostima;

†  Čovek koji je dobronameran, častan i tolerantan, odan otadžbini i čovek koji je uvek u potrazi za univerzalnom istinom i samousavršavanjem;

†  Čovek koji svoju sopstvenu sreću traži poštujući druge koji to čine, ne smetajući im i ne stajući im na put;

†   Čovek koji se izgrađivanjem, obrazovanjem i prosvetlјenjem duha neprekidno usavršava;

†  Čovek čije je Ja uvek kamen za brušenje, a tek onda kamen od koga će neimar u njemu zidati savršeniju građevinu čovečanstva;

Čovek koji veruje u iskonsko dobro u čoveku, podstiče ga, nadograđuje, oplemenjuje i oplođuje ga;

Čovek koji neguje nasleđe svojih neimarskih predaka i ulaže svu svoju energiju da očuva njegove temelјe i tradiciju;

Čovek kome su bratska podrška i ispomoć, ali i dobrotvorne aktivnosti uopšte, vizije i na globalnom planu;

Čovek koji novim inicijantima prenosi svekoliku istinu koristeći vanredne metode i Slobodnozidarsku simboliku;

Čovek koji iskreno pokušava da sagradi hram humanosti U SLAVU VELIKOG NEIMARA SVIH SVETOVA i U IME UNIVERZALNOG SLOBODNOG ZIDARSTVA.

Na Orijentu Knjaževac, Majstor Kralјevske Umetnosti, 31. dana, oktobra meseca 6016. G.I.S.

Br. S. S. C.