3-3 Škotski Red, Vrhovni Saveti, SAD i Francuska

“Škotski obred drevni i prihvaćeni” predstavlja složeni sistem rituala od 1 do 33 stepena. Ovakav kakvog ga danas znamo nije nastao odjednom, naprotiv, kroz istoriju koja traje dugi niz godina, rituali su se brusli i dorađivali. Često su dopisivani a ponekad i brisani stepeni i dopunjavana priča vezana za svaki pojedinačni stepen. Paralelno sa doterivanjem rituala odvijali su se procesi tokom kojih su stvarane ali i nestajale institucije sa zadatkom da vode računa o očuvanju rituala i istovremeno budu okvir slobodnozidarskog organizovanja.

Pokušaćemo da ukratko ispričamo priču o Škotskom Redu i Vrhovnim Savetima u Severnoj Americi i Francuskoj a zatim i da kratko pomenemo prirodu složenih odnosa koji vladaju među …

Read More

3-2 FORMIRANJE VRHOVNOG SAVETA SRBIJE I VELIKE LOŽE SRBIJE

Istorija Slobodnog Zidarstva na na prostoru Srbije datira još od kraja 18. veka i čvrsto je povezana sa buđenjem srpskog naionalnog bića, borbom za samostalnost i opšti društveni i ekonomski napredak. Zato je posebno interesantna priča kako je došlo do stvaranja Vrhovnog Saveta i Velike Lože Srbije.

Početkom dvadesetog veka u Beogradu su radile tri Lože – “Pobratim”, “Ujedinjenje” i “Šumadija”, a nešto kasnije je probuđena Loža “Sloga, Rad i Postojanstvo”. Za to vreme u Nišu je radila Loža ”Nemanja”. One nisu radile pod zaštitom istih Velikih Loža, ali su održavale određene neformalne kontakte.

Presudan korak ka potpunom osamostaljivanju Slobodnih zidara u Srbiji i stvaranju Velike Lože, predstavljalo je antisrpsko …

Read More

3-1 PETAK TRINAESTI (Priča o stradanju vitezova Templara)

Prvi vojni red, Red siromašnih vitezova Hrista i Solomonovog hrama, poznatiji kao Vitezovi Templari, osnovan je 1118. godine, u vreme Prvog krstaškog rata sa ciljem da pomogne novom Jerusalimskom kraljevstvu da se odbrani od napada muslimana i da osigura bezbednost velikog broja hodočasnika iz Evrope koji su pohrlili ka Jerusalimu nakon njegovog osvajanja. Red je osnovao Ig de Pejen, a ime Templari potiče od imena njihovog istorijskog štaba u Omarovoj džamiji na Brdu hrama u Jerusalimu, koju su oni preimenovali u Templum Domini. Na jednom od njihovih pečata, predstavljena je struktura za koju se veruje da prikazuje ovaj hram sredinom 12. veka, i koja model po kome …

Read More