22-4 RAZMIŠLJANJE POMOĆNIKA NA PUTU KA MAJSTORU KRALJEVSKE UMETNOSTI

Put od pomoćnika ka majstoru, vreme trajanja tog puta i radovi koji se obavljaju na njemu, kao deo vizije, ostavljaju dubok trag u procesu duhovne gradnje. Kao i svaki put, tako i ovaj kojim ide pomoćnik, je put, koji ima svoje zamke, iskušenja i izazove. U trenucima slabosti može se postaviti pitanje: „ odkud ja na tom putu, šta će to meni, imam li ja te vrednosti, vredi li to mog angažovanja“… Odgovor je u pitanju: „Gde je tu malo volje“… Sve dileme se reše uz malo više strpljenja i poverenja. To je jedan od najbitnijih rezultata napornog rada pomoćnika.


Pomoćnik još uvek stvara uslove za svoj rad. On …

Read More

22-3 SIMBOLIČKO ZNAČENJE STUBOVA BOAZ I JAKIN NA ULASKU U MASONSKI HRAM

I (jevreski kralj Tajre (tyra)) je rekao:“Sali dva stupa od mijedi, jedan stub bješe od osamnaest lakata (9m) u visinu, a u naokolo od dvanaest lakata (6m). Taki bješe i drugi stup. I načini dva oglavlja da se metnu …

Read More

22-2 Veza masonerije i ličnog uspeha

Svaki lični uspeh rezultat je mnogih malih bitaka, iz kojih ponekad izlazimo kao pobednici, a ponekad kao poraženi.PORAZI ili NEUSPESI stvari su koje nas prate na putovanju koje se život zove i nema onoga koji u toku svog bivstvovanja nije osetio gorki pelin istih.

Ono čemu nas uči kraljevska umetnost i masonski način poimanja života je da nikada ne smemo dozvoliti da nas porazi osujete i obeshrabre, da poljuljaju volju i veru u nas same, da nas učine nesigurnim i plašljivim.

Neuspeh je kao uragan, njegov prvi udar je najjači i najrazorniji, sa najvećim efektom devastacije. Uprkos takvoj sili, dobro sazidana građevina, sa jakim temeljom u kome ima mnogo …

Read More

22-1 Kongres u Lozani i “Veliki Arhitekta Univerzuma”

Svaka ozbiljnija rasprava o osnovnim principima regularnosti, na samom početku mora da pomene Kongres u Lozani održan 1875-e godine. Pošto se već tako često pominje, da probamo da malo rasvetlimo o čemu se tu zapravo radi i zašto je on tako značajan. Svima nama koji radimo po Škotskom obredu ova tema je zanimljiva sa više aspekata. Možda se neko od braće zainteresuje pa pojedina pitanja obradi detaljnije jer materijala i podataka ima mnogo. Cilj ovog teksta je da skrene pažnju i interesovanje braće na događaj koji često pominjemo a najčešće ne znamo mnogo o njemu. Da vidimo šta povezuje ime ovog divnog Švajcarskog grada, 1875-u godinu i masone.


Reprezentativnost učesnika

Read More