35-5 ULOGA GARANTA U SLOBODNOM ZIDARSTVU

„U vrtlogu života samo optimisti vide Svetlost.“

Dragi brate, ogroman si u svemu što si do sada činio i radio, reklo bi se stena, ali valјda si razumeo, još uvek nedovolјno obrađena da se, sa  svim  svojim  vrlinama  koje  te  neminovno krase,  ali  i  manama,  koje  su  činjenica  je zanemarlјive; ugradiš prven-stveno u sopstveni Hram i time mu daš epitet savršene građevine.

Brate moj,  neka je Tvoj dolazak bio  i iz radoznalosti, znatiželјe; neka si i ako si upoznao dosta toga materijalnog, jesi li punim srcem poželeo da podigneš svoju svest o duhovnom; za mnoge iz Tvog okruženja je i dalјe to obavijeno velom tajni, zar ne?

Cenim Tvoju odluku da intenzivno radiš na   ostvarenju   ličnog   razvoja   i  sveukupnog napredovanja. Tvoju iskrenu želјu za bratskom lјubavlјu, Tvoju potrebu za zajedništvom.

Ono što sam hteo da Te pitam, da Te podsetim na trenutak, sećaš li se kako si dospeo ovde? Kako si saznao za Ložu, za Tri Velika Svetla i Tri Mala Svetla, za Savet Svetlosti? Jesu li Blagajnik i Besednik uvaženi članovi sportskog društva kome pripadaš u svom profanom svetu, ili su Oficiri lože? Jasno Ti je da je Tvoj put ka Svetlosti započeo prvim korakom, kao i svaki put ka ostvarenju cilјa koji si do sada postavlјao ispred sebe.

Od Tebe se očekuje određena skica, ako se ne varam. Pisaćeš možda o Slobodnozidarskoj tradiciji, Tajnama u Slobodnom zidarstvu, antimasoneriji ili kako se vodi Loža, uvek je i posebno lep osećaj kada se setiš svoje Inicijacije, ali pamtiš li taj dan, Brate moj, dan kada je pored Tebe seo čovek i započeo sa Tobom priču o nečemu o čemu si možda nekada nešto pročitao, svojom želјom ili po nečijoj preporuci, o čemu si slušao, imao neko „svoje“ mišlјenje, verovatno neutemelјeno na činjenicama, više oslonjeno na pretpostavkama, predrasudama i iskrivlјenim zaklјučcima?

Jesi li se ikada pitao zašto baš sa Tobom taj čovek započinje, ne razgovor, već Tvoj potencijalni dug put ka samospoznaji, ka nečemu o čemu svaki Tvoj prijatelј i onaj što nema taj status, čitav život žudi da dokuči i da ima više „vremena“ da mu se posveti? Čoveče, neko je odvojio sebe, svoj autoritet, svoje vreme, deo svoje energije da Te uputi kako da, prvenstveno, nađeš ono što se najteže nalazi – da nađeš SEBE!Tako je, Brate, Tvoj Garant je prva osoba koja Ti je odškrinula vrata ka nečem novom u Tvom profanom načinu pristupa životu i Tvojim navikama, razmišlјanju i stilu života, koliko god Te oni dovodili do uspeha i potpuno Ti godili u Tvojoj „zoni komfora“.

Tvoj Garant je bio potpuno spreman da Te uzme ispod svog ogrtača koliko god mu on stajao savršeno i bio predviđen za jednu osobu, nesebično Te je uhvatio za ruku, osetio si energiju koju nosi, energiju sve Braće; držao Te je, pružio Bratsku ruku u kritičnim trenucima i bio sa Tobom sve vreme Inicijacije, ali će i biti sve vreme uz Tebe, dok ne postaneš Majstor Kralјevske Umet-nosti.

Zato je, Brate moj, potpuno ispravno, da ne upotrebim grubu reč, logično, da ćeš ovaj rad posvetiti Nјemu, Tvom Bratu koji Ti je dao šansu da i Nјegova Braća saznaju za Tebe i prihvate Tebe, upravo takvog kakav jesi u svoj Bratski lanac, da budeš karika u Lancu srca koji je neraskidiv.

Očekuješ Unapređenje, Brate moj. Budi siguran da će pored sve Tvoje Braće koja će se radovati tome, isto koliko i Tebi samom, biće na ponos i na veliku radost i Tvom Garantu. Za Nјega će to biti posebno zadovolјstvo.

O čemu sada razmišlјaš, Brate moj?

Ne, ne, ne kažem da razmilјaš nešto pogrešno, sećaš se da smo to davno prevazišli i utvrdili da pogrešno razmišlјanje ne postoji, samo Tvoje i moje. Nastavi, Brate moj, da ističeš svoje vrline i pojačavaš ih, da ublažavaš svoje mane i ne zaboravi da si navlačenjem rukavica i kada si opasao kecelјu, obavezao sebe da svoj rad i život usmeriš ka lјubavi, pravičnosti, istini i čovečnosti. Sećaš se kako Ti je Tvoj Garant o tome govorio na jednom od vaših susreta pre Tvog prijema u Slobodne zidare.

Nikada nemoj to da zaboraviš, jednoga dana ćeš i Ti biti u prilici da svojoj Braći predložiš slobodnog čoveka na dobrom glasu, spremnog da, kako to i piše u Dekalogu, sluša mnogo, a priča malo.

Zato, Brate moj, do tada, kao što ćeš činiti i tada naravno, stavi u pravu primenu sve raspoložive alate u gradnju sopstvenih vrednosti i ostvarenju misije koju nam je Veliki Neimar Svemira odredio.

Još uvek je mnogo nedoživlјenih izazova, Brate moj, pred nama. Puno novih načina rada, učenja simbola i simbolike, strplјivosti i upornosti, put u novo i nepoznato su pred Tobom, pred nama, ali i pred Tvojim Garantom koji je strplјivo i verno sve vreme uz Tebe, koji zna da ćeš uspeti iako si danas nedovolјno obrađeni kamen, da ćeš biti usredsređen na dalјi rad i klesanje, što je neophodno za gradnju nedovršenog duhovnog Hrama i da ćeš stalno razvijati svoj um i dobrotu.

Brate moj, svoju iskrenu želјu za Tvojim uspehom, napredovanjem, ličnim razvojem, Tvojom ulogom, Tvojim dobročinstvom, mogućnošću da svet oko sebe učiniš bolјim i kvalitetnijim za sve lјude oko Tebe, Tvoj Garant je prepoznao i ne bez razloga Te predložio drugoj Braći. Nemoj to nikada zaboraviti. Pomogao Ti je da odbaciš štit koji Te je držao u tami, omogućio da pođeš putem mudrosti, putem Svetlosti.

Nosi svoju Kecelјu uvek sa ponosom, ona ne predstavlјa samo simbol reda kome pripadaš, ona je najvrednije znamenje masona, kojeg god stepena on bio.

Tvoj Garant će svoju nagradu primiti onog trenutka, kada vidi kako si Ti Garant.

U svojoj iskrenoj želјi da jesam, znam, da, možda, dovolјno o Garantu, rekao nisam.

D.M.

Timakum Knjaževac