38-2 WE ARE NO LONGER IN THE PROFANE WORLD, WE MUST LET OUR METALS OUTSIDE THE TEMPLE

The theme of We are no longer in the profane world, we must let our metals outside the temple includes the analysis of the very roots of the Scottish Order putting into the center the man as a spiritual being but also the spirituality of the Scotish Order and its universal character. The Freemasonry teaches the people how to understand  themselves, their environment, social circumstances and the civilizing guidelines. Thus the personal convictions and views are either confirmed or modified, the choice is to be made personally. In the Freemason brotherhood the term „metals“ symbolizes wealth, power, influence, and other favorable living conditions. Unfortunately, this term sometimes includes greed, arrogance …

Read More

38-1 MI NISMO VIŠE U PROFANOM SVETU, OSTAVILI SMO NAŠE METALE IZVAN HRAMA

Ova tema uključuje razmatranja samih korena škotskog reda, stavljajući u centar čoveka kao duhovno biće, ali i duhovnost Škotskog reda i njegov univerzalni karakter. Masonerija uči ljude kako da sami shvate sebe, svoje okruženje, društvene okolnosti i civilizacijske odrednice. Tako se lična verovanja i uverenja ili utvrđuju ili menjaju, a izbor je na svakome pojedinačno. Pojam “metali” u slobodnozidarskom bratstvu simbolizuje boga-tstvo, moć, uticaj i druge pogodnosti u životu. Nažalost ovaj pojam ponekad uključuje i pohlepu, gramzivost, aroganciju, tvrdičluk i uobraženost, a eliminiše skromnost, bratsku ljubav, dobročinstvo, milosrđe, toleranciju, dobru volju i pre svega iskrenost.

Ali pođimo od početka. U masoneriji izraz “ostaviti metale” označava čin koji vrše …

Read More

37-5 Poštujmo one koji su gradili Hram večnosti i predali nam ga u nasleđe: Šta bi rekao naš Brat Đorđe Vajfert

Večiti sam Učenik Škole života. I kad bih na tom putu otkrovenja samospoznaje saznao i “zrno” novoga bio bih presrećan. Zato budi spreman reći sebi “neznalica” sam, jer kada bih, imao, i još jedan život bio bi mi kratak da spoznam tajne Velikog Neimara Svemira.

     Dok i onako, oskudnom vremenskom “tesnacu”, pored svakodnevnih profanih obaveza, pokušavam da od Velikog Neimara Svemira “uštinem” koliko toliko vremena, da odmorim dušu i stabilizujem ritam “posustalog” srca-kardiovaskularnog sistema, jedna za drugom stižu mi poruke. Na prvi pogled, obradjem im se: piše mi Brat-pišu mi Braća. Međutim, kada dublјe počem da analizairam sadržaj-poruke, neke, od njih su ispod svakog nivoa lјudskog-Bratskog (Masonskog) dostojanstva. (Oprostićete …

Read More

37-4 Velika i Mala Svetla Slobodnog Zidarstva i njihovo simboličko značenje

„I svetlost sija u tami i tama ga ne obuze.” (Jevanđelje po Jovanu, 1.5)

Onaj ko Svetlost traži Svetlost će i pronaći! I bi vidljiva samo „Slobodnima”. Onima koji uzdigoše dušu svoju visoko iznad ovozemaljskih životnih strasti.

Šta za Slobodne zidare može značiti pojam Svetlosti?…Izaći iz tame na Svetlost, biti izložen Svetlosti, primiti Svetlost…

Zapravo se smatra da je svrha Inicijacije: pobuđivanje i podsticanje kandidata da unutar sebe pronađe saznanje, činjenice, dokaze i prave istine svoga bića u koje je predhodno bio neupućen, ili bio samo prividno obavešten. Na taj način dovesti ga do svesnog i direktnog kontakta sa realnošću koja leži sakrivena ispod površinskih slika stvari.

Nakon važne …

Read More

37-3 ZAŠTO „NEMANJA“?

(Veliki Župan Stefan Nemanja 1166-1196, Otac. Simeon Mirotočivi 1196 – 1200).

Stefan Nemanja je osnivač svetorodne dinastije Nemanjića, koja je vladala Srbijom na putu prelaska od male rascepkane kneževine do carevine u periodu dužem od 200 godina. On je začetnik tog puta neumorne gradnje, puta rada i istrajnosti čije temelje je počeo da postavlja i pre dolaska na vlast.

Stefan Nemanja je rođen 1113. godine kao sin kneza Zavide u starom Rasu (tačnije Duklji na Morači – današnja Crna Gora). Stolovao je 31 godinu. Po prepuštanju prestola svom sin u Stefanu (1196.) Nemanja se zamonašio u Studenici pod imenom Simeon. Odatle je posle dve godine prešao u Svetu Goru …

Read More

37-2 SLOBODNO ZIDARSTVO I DREVNE MISTERIJE

Među svim narodima antike, gde su prefinjenost i kultura dali uzvišeni ton religioznom osećanju, postojala su dva sistema obožavanja: javni i privatni. Pojedini paganski bogovi imali su i tajno obožavanje, kome su mogli pristupiti  samo oni odabrani i pripremlјeni ritualima, koji su se nazivali Inicijacije, a tajna služba bogu Misterija. Javno obožavanje bilo je zasnovano na politeizmu čiji su mnogobrojni bogovi i boginje bili često devijantne ličnosti zlobnog ponašanja. Nekima se molilo da pomognu a drugima da ne odmognu. Pružali su pre opravdanje za porok nego što su bili podsticaj i primer vrline. Tako se junak jedne priče sprema da zavede devicu tražeći opravdanje u Jupiterovom zavođenju Danaje i uzvikuje: …

Read More

37-1 KAMEN MUDROSTI – simbol savršenstva, prosvetljenja i blaženstva

Kamen mudrosti je često spominjan kroz istoriju i vezivan je za razne događaje manje ili više bitne. Ipak najviše za alhemiju i druge hermetičke nauke.

Sam naziv Alhemija je arapski termin nastao od predloga AL i imenice KEMI. Pretpostavlja se da se ova imenica potiče od grčke interpretacije naziva za Egipat – KEM što je značilo crna zemlјa. Pretpostavlјa se da je i alhemičarska umetnost potekla od egi-patskih mudraca i posvećenika. Svi su izgledi da su upravo pod takvim uticajima Mojsije, Platon i Pitagora, krenuli putem koji ih je vodio ka prosvetlјenju.

Iz drugog ugla, alhemija bi bila hemi-čarska veština u radu sa elementima a u svrhu stvaranja novog i …

Read More

36-5 PENTAGRAM (PET LATICA VENERINE RUŽE)

Venera je druga planeta Sunčevog sistema po udalјenosti od Sunca. Jedna je od četiri čvrste planete, pripada grupi unutrašnjih planeta sistema zajedno sa planetama Merkur, Zemlјa i Mars. Posle Sunca i Meseca, najsjajniji je objekat na nebu, petnaest puta svetlija od zvezde Sirius A, najsjajnije zvezde na nebu. Poznata je kao jutarnja zvezda kada se pojavi na istoku u zoru, a večernja zvezda kada se pojavi na zapadu u sumrak, ili kako su je drevni narodi nazivali Hesperus uveče i Fosforus ujutru.

Svakih osam godina Venera označava tačku u vremenu kada se solarni, lunarni i sideralni kalendar poklapaju sa razlikom ne većom od dva minuta. Nakon pet ciklusa, odnosno četrdeset …

Read More

36-4 SLOBODNI ZIDAR U SAVLADAVANјU TAJNI 3×3

Moj slobodnozidarski moto: (Večiti sam Učenik Škole života. I kad bih na tom putu otkrovenja – samospoznaje saznao i “zrno” novoga bio bih presrećan.

     Zato budi spreman reći sebi “neznalica” sam, jer kada bih, imao, i još jedan život bio bi mi kratak da spoznam tajne Velikog Neimara Svemira).Do večnosti putovaću kroz Tamu i Svetlost. Pobediće Svetlost, ona će biti dom moje duše – večnosti.

     Rukovodeći se načelima drenovnog i prihvaćenog škotskog obreda univerzalnog Slobodnog Zidarstva, s jedne, i jermenske sentence ; „večiti sam Učenik škole života, s druge strane, namera mi je da u ovom tekstu spoznam otkrijem tajne misterije brojeva, koje su usvojila prethodna pokolјenja Slobodnih

Read More

36-3 Broj 5

„Odličan 5“. Ovo je jedna od najlepših informacija koju nastavnik u profanom životu može saopštiti učeniku. Trenutak, koji bi trebalo sve da raduje. Broj 5 nam ovde simbolizuje da je učenik u stanju da: primenjuje znanja u složenim i nepoznatim situacijama; procenjuje vrednost teorija, ideja i stavova; rešava probleme, izražava se na različite načine, samostalno izvršava složene zadatke, doprinosi grupnom radu, uvažava mišlјenja drugih, utvrđuje prioritete i rizike, planira aktivnosti, pokazuje zainteresovanost i odgovornost u procesu učenja, formuliše pretpostavke, proverava ih i argumentuje rešenja, stavove i odluke itd…

Kada sam kao Učenik prošao svojih 5 putovanja i dobio Unapređenje u stepen Pomoćnika, nisam u potpunosti shvatio koliko će broj 5 …

Read More