38-6 PENTAGRAM

Pentagram – pet ravnih linija koje se međusobno presecaju i spajaju krajevima na način da obrazuju zvezdu sa pet jednakih krakova koja se crta jednom neprekidnom linijom, sa jednim krakom zvezde okrenutim na gore, te time sačinjavaju simbol koji se formalno naziva „Pentagram“.

     Naziv „Pentagram“ potiče od grčkih reči „pente“ (broj pet) i „graphein“ (pisati), pa se samim tim Pentagramom može nazvati svaka geometrijska figura sastavljena od pet simetričnih linija. Ipak, prava asocijacija na ovaj simbol je petokraka zvezda celih i jednakih linija koja se može nacrtati samo u jednom potezu. Istražujući istoriju znakova možemo pronaći da je „Pentagram“ jedan od najstarijih simboličkih prikaza koji se u …

Read More

38-5 Simbolika cveta Nezaboravak u modernoj masoneriji

Nezaboravak (spomenak, potočnica, lat. Myosotis, eng. Forget-me-not) je neformalno ime malog cveta sa 5 plavih ili lјubičastih latica.

Većina legendi o poreklu imena cveta Nezaboravak povezana je sa hrišćanskom hagiografijom i pričama o nastanku Sveta. Prema jednoj Nemačkoj legendi, dok je Bog delio imena bilјkama, jedan mali neimenovani cvet neprestano je izgovaro „Bože, ne zaboravi mene!“. Bog mu je odgovorio: „To će ti biti ime.“. Po drugoj legendi, kada je Bog dodelјivao boje cveću, jedan mali cvet je uzvikivao. „Ne zaboravi mene!“. Bog je stavio malo plave boje na latice i rekao: „Od sada ćeš se zvati Nezaboravak!“. Neki izvori ime cveta Nezaboravak povezuju sa trenutkom kada Adam i Eva …

Read More

38-4 GENEZA SIMBOLIKE DVA STUBA

Stubovi Solomonovog Hrama, kao deo Solomonovog Hrama koji predstavlja centralni simbol prva tri stepena Slobodnog zidarstva, i sami su veoma značajan element sveukupne simbolike Slobodnog zidarstva. Sa jedne strane, Dva Stuba imaju svoje mesto i značenje u samom Hramu. U Škotskom obredu drevnom i prihvaćenom, stub B nalazi se sa leve strane ulaza u Hram, a stub J sa desne strane ulaza, posmatrano izvan Hrama ka središtu Hrama. U samom Hramu, u podnožju stuba B nalazi se Prvi nadzornik, a u njegovom produžetku svoje mesto nalaze učenici, dok je u podnožju stuba J mesto Drugog nadzornika, a u produžetku stuba J smešteni su pomoćnici. Sa druge strane pak, prikaz …

Read More

38-3 DUŽNOSTI I PRAVA SLOBODNIH ZIDARA

Obavezom se čovek zavetuje društvu prema njegovoj časti, moralu i savesti i preuzima nadležnost, odgovornost i dužnost koje nam obaveza nameće. Obaveza koju jedan mason ima ne može podleći Sudu i Zakonu zemlјe ali je moralno podrazumevana. Ona nema vremenski rok, stoga je uvek na snazi. „Jednom Mason, uvek Mason”.

Šta su specifične masonske dužnosti!?

Zapisano je u starimmeđašima da postoje tri dužnosti koje Mason mora ispuniti:

•   Dužnost prema Velikom Arhitekti Univerzuma

•   Dužnost prema sebi

•   Odgovornost prema Loži

DUŽNOST PREMA VELIKOM ARHITEKTI UNIVERZUMA

“Masonerija nije religija,ali Mason mora biti religiozan čovek koji veruje u Boga. “. U slobodnom zidarstvu sve upućuje na verovanje u jedan osnovni princip …

Read More

38-2 WE ARE NO LONGER IN THE PROFANE WORLD, WE MUST LET OUR METALS OUTSIDE THE TEMPLE

The theme of We are no longer in the profane world, we must let our metals outside the temple includes the analysis of the very roots of the Scottish Order putting into the center the man as a spiritual being but also the spirituality of the Scotish Order and its universal character. The Freemasonry teaches the people how to understand  themselves, their environment, social circumstances and the civilizing guidelines. Thus the personal convictions and views are either confirmed or modified, the choice is to be made personally. In the Freemason brotherhood the term „metals“ symbolizes wealth, power, influence, and other favorable living conditions. Unfortunately, this term sometimes includes greed, arrogance …

Read More

38-1 MI NISMO VIŠE U PROFANOM SVETU, OSTAVILI SMO NAŠE METALE IZVAN HRAMA

Ova tema uključuje razmatranja samih korena škotskog reda, stavljajući u centar čoveka kao duhovno biće, ali i duhovnost Škotskog reda i njegov univerzalni karakter. Masonerija uči ljude kako da sami shvate sebe, svoje okruženje, društvene okolnosti i civilizacijske odrednice. Tako se lična verovanja i uverenja ili utvrđuju ili menjaju, a izbor je na svakome pojedinačno. Pojam “metali” u slobodnozidarskom bratstvu simbolizuje boga-tstvo, moć, uticaj i druge pogodnosti u životu. Nažalost ovaj pojam ponekad uključuje i pohlepu, gramzivost, aroganciju, tvrdičluk i uobraženost, a eliminiše skromnost, bratsku ljubav, dobročinstvo, milosrđe, toleranciju, dobru volju i pre svega iskrenost.

Ali pođimo od početka. U masoneriji izraz “ostaviti metale” označava čin koji vrše …

Read More