Gral

Reč francuskog porekla čije je osnovno značenje “pehar”. Sveti gral je pehar u koji je sakupljena Isusova krv tokom raspeća. Gral je relikvija neizmerne moći i predmet mnogobrojnih neuspešnih potraga. Simbol je veze ovozemaljskog i zagrobnog života.

« Back to Glossary Index