Prvi nadzornik

Jedan od najvažnijih oficira u loži. Menja Časnog starešinu u slučaju da ovaj ne može da predsedava radom lože. Sedi po sredini zapadne strane lože. Njegov simbol i ukras je libela. Zadužen je za rad sa pomoćnicima.

« Back to Glossary Index