Mesec

Jedan od najvažnijih masonskih simbola. Nalazi se na zidu na istoku lože, levo (ka južnoj strani). U kombinaciji sa Suncem simbol je dualnosti “dobro – zlo”, “JinJang”, “crno – belo”. Mesec je posredan izvor svetlosti, pasivan princip koji je sklon promenama tokom svog kretanja oko Zemlje. Nestabilan je i predstavlja imaginaciju i osećanja. Pokretač je muškarca. Elemenat vezan za Mesec je voda.

« Back to Glossary Index