Solomonov hram

Prema Bibliji, Solomonov Hram je prvi od čvrstog materijala izgrađeni hram, posvećen Bogu u skladu sa novoproklamovanom monoteističkom judaističkom religijom. Izgrađen je u X veku p.n.e na mestu gde je danas Jerusalim. Poznat je i kao Prvi Hram. Uništili su ga Vavilonci nakon porobljavanja Jevreja 586 goodine p.n.e. Na istom mestu izgrađen je Drugi Hram koji je bio u funkciji od 518 do 70 godine p.n.e. kada su ga spalili Rimljani. Legende o gradnji Solomonovog Hrama su okosnica masonske simbolike.

« Back to Glossary Index