53-5 Verzal u slobodnozidarskim tekstovima

Interakcije među članovima bilo kog, pa i slobodnozidarskog društva, zasnivaju se na onome što prepoznajemo kao govorni jezik. Ovakav koncept nečije namere usmerava ka međusobnom razumevanju i kolektivnom formiranju jezika društva u kome živimo. Govorni jezik i jezik društva su instrumenti kojim se čovečanstvo otrže od vladavine prirode i ostvaruje pravo na nezavisnost od nje. Govor opisuje sve što radimo, uklјučujući i pravila koja formiraju govorni jezik a proizilaze iz društvenih konvencija i učenja. Danas u svetu postoji nekih pet do sedam hilјada jezika u upotrebi, u zavisnosti od toga kako se definiše pojam jezika.

Upotreba srpskog jezika u Ritualu za sprovođenje Obreda a prema pravilima Reda je naravno, u duhu Slobodnog Zidarstva, nastala kroz prevođenja slobodnozidarskih tekstova sa francuskih, engleskih, italijanskih i drugih jezika, kao i usvajanja stranih reči koje je nemoguće ili teško prevesti. Pravila bilo kog jezika dele se u šest klasa: fonološku, semantičku, sintaksičku, pragmatičku, prozodijsku i idiosinkratičnu.

U ovom tekstu se prvenstveno bavimo sintaksičkim pravilima koja regulišu gramatiku i sintaksu u slobodnozidarskim tekstovima Gramatika je skup pravila koja postavlјaju ispravan standard upotrebe govornog jezika. Ova pravila diktiraju kako treba da kažemo stvari ispravno. Sintaksa je proučavanje rečenica i njihove strukture, kao i konstrukcija unutar rečenica. Sintaksa nam govori šta ide gde u rečenici.

Kakve sve ovo ima veze sa Slobodnim Zidarstvom? Podsetimo se da je Gramatika prva od sedam slobodnih umetnosti i nauka. Arhitekta je stvorio Slobodnog Zidara (Free Mason) učenikom razuma i kako je hteo da bude društveno biće dao mu je dar jezika u čijem usavršavanju postoje tri pomagala: prva je Gramatika, koja odbacuje iz jezika nepravilnosti; drugi je Logika, koja se bavi Istinom; a treća je Retorika, koja je ukras jezika. Primećuje se da Gramatika i Retorika ne znače samo jezik, već i sve metode komunikacije, skup pravila koja opisuju obrasce i elemente govornog jezika, njegovu morfologiju i gradivne blokove, konstrukciju smislenih fraza, izraza i rečenica. Gramatiku prepoznajemo kao važan aspekt komunikacije i pravilnog prenošenja znanja.

Ukratko, za Masone, koji praktikuju usmenu tradiciju, razumevanje jezika je od suštinskog značaja. To je deo onoga što nas definiše.

U samim Ritualnim tekstovima Gramatika srpskog jezika se poštuje i o tome nema potrebe dalјe pisati.

Interesantnija je, u slučaju slobodnozidarskih tekstova pisanih na srpskom jeziku, upotreba velikih i malih slova, kao i semantika samih izraza. O ovome je bilo dosta razgovora i polemike. U velikoj meri argumentacija u polemikama je neosnovano  zasnivana na tzv. Masonskom pravopisu. Ja se sa takvim dokumentom nisam sreo u svom dosadašnjem slobodnozidarskom Radu.

Pokušaću da, na osnovu ličnog iskustva, pravopisa srpskoga jezika i upoređivanjem sa slobodnozidarskim i sličim tekstovima na drugim jezicima iz dostupnih izvora, dam pojašnjenje koje će, nadam se, pomoći u našem dalјem Radu.

Upotreba verzala ili velikog slova je prepoznata samo u latiničnom, ćiriličnom, grčkom i jermenskom pismu. Većina ostalih pisama kao što su gruzijsko, glagolјičko, arapsko ili hebrejsko ne razlikuju mala i velika slova. Logografski sistemi, kao što je npr. kineski, uopšte i nemaju slova.

Štaviše, čak ni evropski jezici ne prave razliku u veličini slova pre 14. veka. Postojali su i verzal i kurent, ali u jednom tekstu bi se koristilo samo jedno pismo, a drugom samo drugo.

Verzal – tipografski naziv za veliko slovo

Kurent – tipografski naziv za malo slovo

Istorijski, velika slova su nastala pre malih. Mala slova su nastala prilagođavanjem velikih za brže rukopisno pisanje.

U pismima koja razlikuju velika i mala slova, velika slova se koriste za kapitalizaciju, pisanje akronima, zbog uvodne bolјe čitlјivosti i za naglašavanje pojedinih izraza u okviru samog teksta.
Velika slova su se pri upotrebi mehaničkih pisaćih mašina koristila za tipografsko naglašavanje u tekstu.

U elektronskoj komunikaciji upotreba nekih reči ispisanih svim velikim slovima u tekstu koji se sastoji od malih slova tumači se kao glasno ili glasnije izgovaranje.

Na koji način je, dakle, poželјno primenjivati verzal ili kurent u Slobodnozidarskim tekstovima?

Tekstovi u Slobodnom Zidarstvu igraju suštinsku ulogu u prenošenju Znanja koje moramo usvajati postepeno kako bi pravilno ovladali Kralјevskom Umetnošću.

Oni obiluju izrazima koji nisu samo puke i svakodnevne reči već njihovom vokalnom interpretacijom i percepcijom utičemo na tok duhovne energije koja je prisutna u Hramu i u ritualnom Radu.

Reči od važnosti za Ritual, izgovorene u Hramu, u toku Rada, prestaju da budu obične reči već dobijaju duhovno značenje i samim tim ih je potrebno naglasiti u tekstu kako bi im se glasnijim ili dinamičnijim izgovaranjem istakao značaj.

Zbog toga se, u određenim slučajevima, odstupa od pravopisnih pravila jezika okruženja u kojem se ritualni Rad odvija. Ovo je pravilo, odnosno odstupanje od pravila, zajedničko za sve ritualne i ne isklјučivo slobodnozidarske tekstove i govorne jezike na kojima se isti pišu, čitaju i slušaju..

Primer 1. Srpski jezik

Molitva za hrišćansko smirenje
“…T
i si se ponizio primivši na Sebe obličje čoveka da bi spasao rod čovečanski. Tvoj život na zemlјi je bio podvig smirenja. Ti si oprao noge Svojim učenicima, Ti si im služio i sam život si žrtvovao za spas čoveka. Sa smirenjem si pretrpeo stradanje i poneo Krst. Dao si nam primer smirenja i poruku: Naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete mir dušama vašim. Gospode, nisam dostojan da Ti se obratim, nisam dostojan da iskažem Tvoje sveto ime, ni da podignem pogled ka Tebi i osenim se Tvojim svetim Znamenjem; jer moja gordost i samolјublјe udalјili su moj duh od Tebe…”

Primer 2. Engleski jezik

Symbolism of the three Degrees

“…Proceeding onwards, still guiding his progress by the principles of moral truth, the initiate is led in the second degree to contemplate the intellectual faculty and to trace it from its develop- ment through the paths of Heavenly Science even to the Throne of God Himself. This is the mystery and meaning of the Fellow-Craft. The great Architect of the Universe becomes the Geometrician. It is the world measured, upon which the Mason enters, not, be it observed, the world as it proceeds from the hand of its Maker, but the world mapped out, planned, divided by lines, each span containing elements of knowledge from the study of which he may look from Nature up to Nature’s God…”

Primer 3. Francuski jezik

Les principes de la franc-maçonnerie

“…La Grande Loge de France constitue une alliance d’hommes libres, de toutes origines, de toutes nationalités et de toutes croyances.

Puissance maçonnique indépendante et souveraine, la Grande Loge de France a pleine autorité sur les trois degrés symboliques traditionnels : Apprenti, Compagnon et Maître.

Elle est régie par des Constitutions, Règlements généraux et Statuts qui définissent son organisation et son fonctionnement tant sur le plan maçonnique que civil. Sa devise se confond avec celle de la République : Liberté – Egalité – Fraternité…”

Kao što se poređenjem navedenih primera može zaklјučiti, odstupanje od pravopisnih pravila nije univerzalno već se bazira na potrebi da se pojam koji označava nešto veće i značajnije od pojedinca naglasi verzalom.

Veliko slovo u slobodnozidarskim tekstovima ima dakle, prigodnu namenu, tj. primenjuje se iz poštovanja i ukazivanja počasti. Tradicionalno po prirodi, a suprotno savremenim tendencijama u pravopisu, Slobodno Zidarstvo, i od pisca i od čitaoca očekuje određenu teatralnost u izražavanju. Takođe, odstupanja od pravopisnih pravila se primenjuju i kada se javi potreba da se u čitanju forsira određeni ritam ili dikcija kako bi se obezbedila pomenuta teatralnost u izražavanju i doživlјavanju Rituala. Naglašavanje Verzalom se, prema tome, može smatrati i dodatnom interpunkcijom ili akcentom.

Pored toga što u pisanju i čitanju slobodnozidarskih tekstova važe pravopisna pravila jezika okruženja, u Slobodnom Zidarstvu postoje izrazi koje bi trebalo u tekstovima naglašavati verzalom.

Reč brat, na primer, uz ime ili dužnost treba naglašavati verzalom kako bi se istakla razlika između rodbinskog brata po krvi (kurent) i slobodnozidarskog Brata po Zavetu (verzal).

Npr.: brat Petar, Brat Petar Petrović, Brat Pera, Brat Obrednik, Brat Drugi Nadzornik i sl.

Reči koje su od značaja za Obred i izgovaraju se u toku izvođenja Ritual i u toku rada treba takođe naglašavati verzalom.

Npr.: Arhitekta, Loža, Rad, Ritual, Hram, Svetlost, Dužnost, Nagrada, Stepeni, Mason, Sloboda, Zidarstvo, Umetnost, Prvi Nadzornik, Drugi Nadzornik, Časni Starešina, Moćni i uvaženi Veliki Majstor, Počasni Veliki Majstor, Stepen Majstora, …

Brojive i opšte definicije se pišu poštujući pravopis u prisvojnom, opisnom i brojivom delu izraza i ispisuju se malim slovima, dok se glavni pojam shodno značaju ispisuje velikim početnim slovom.

Npr.: moj rođeni brat Petar, moj Brat Petar Petrović, moj Brat iz Lože,tri velika Svetla, tri mala Svetla, prvi Stepen, majstorski Stepen, Rad na trećem Stepenu, Loža Majstora, …

Bez obzira na sve iznešeno i navedeno, pisana interpretacija slobodnozidarskih tekstova treba da pisanom rečju obezbedi pravilnu govornu reč kako bi se značenje Reči  u duhovnom smislu pravilno prenelo.

Na kraju, poznavanje pravopisnih pravila i njihova primena prvenstveno govore o tome ko ih i kako primenjuje ili ne, a kvalitet pisanih reči u najvećoj meri zavise od kvaliteta autora.

PL Nemanja,
Z. P.
11-04-6022
Izvori:
  • Pravopis srpskoga jezika, Pešikan Mitar, ISBN 86-363-0296-X

https://gimnazijadg.files.wordpress.com/2012/03/pravopis-srpskoga-jezika.pdf

  • Molitva za hrišćansko smirenje
  • Les principes de la franc-maçonnerie

https://www.gldf.org/obedience-maconnique/la-franc-maconnerie-universelle-et-ses-principes.html

  • Symbolism of the three Degrees

https://www.masoniclibrary.org.au/research/list-lectures/173-symbolism-of-the-three-degrees.html