58-4 Hiram i izgubljena reč

Reč je moralna pouka Slobodnog Zidarstva. Dati reč, dati zakletvu ćutanja, graditeljsku obavezu za nastavak Gradnje je naš put od smrtnog ka besmrtnom. Primena životne mudrosti je ključ Besmrtnosti čoveka koji teži Bogu. Naše tri inicijacije su projekcija sunca tokom dana. Učenik je sunce na jutarnjem Istoku, RA. Pomoćnik je na dnevnom, južnom suncu koga su Egipćani zvali AHATHOOR (tron Horusa). Majstor je večernje sunce na zalasku, on umire za ovaj svet, noseći želju za Rečju i silazeći u onostrano, u podzemlje. Kefra, buba koja kotrlja sunčev disk kroz noć, vodi Majstora Masona ka dubokom duhovnom probuđenju, tražeći reči od večnog Duha, od ADONAJA.

Veliki kralj Solomon je gradeći Hram dostojan Tvorcu shvatio nemogućnost neposvećenih da gradnju učine harmoničnom, delotvornom. Hiram Abif iz Tira, najbolji arhitekta i graditelj tog vremena bi pozvan i odazva se želji Solomona. U Svetom pismu se kaže: “ i posle car Solomon pozva Hirama iz Tira. On bejaše sin jedne udovice iz plemena Neftalimova…”

Hiram je odmah uredio radove i odnose u gradnji Hrama. Podelio je radnike u tri razreda: ŠEGRTE, KALFE i MAJSTORE. Taj autoritet svi prihvatiše i zavlada mir i sloga na gradilištu.Hiram je uveo za svaki razred znake, reči i gestove po kojima su se članovi međusobno prepoznavali.

Moleći se svakodnevno Večnom Tvorcu, Hiram je čuvao Reč svojih predaka, duhovnih. Reč koju je Avram primio od Boga čuvana je i zavet se održavao. Reč je čuvao u Tišini, jer Prva Inicijacija koju je primio bila je Tišina. Dobivši Reč, dobivši Tajnu, branio je Tišinom. Sever je strana Tišine. Stoga se i u Bratskom lancu ćuti. Dugo ćutanje i među nama kruži Reč. Reč zaveta i osećanja da među prisutnom Braćom kruži Reč našeg pramajstora, graditelja Hirama.

Primena životne moralnosti je ključ Besmrtnosti čoveka koji teži Bogu. Zidanje je završetak Hrama koji je zidan Kralju Univerzuma kao najveća dužnost, ili još više od toga, privilegija, koju je dugovao svom Bogu, svom rodu, samom sebi. Nasuprot tome, nemarno vođenje života čoveka vodi u prozaičnu Smrt, prazninu zbog neiskorišćene mogućnosti za duhovni Rad. Nestrpljivi radnici su poremetili harmoniju gradnje, njihove težnje da nezasluženo, pre svog vremena na silu dobiju Reč od Majstora Hirama dovele su do zločina. Tražili su Reč pre svoje duhovne spoznaje. Nezasluženu Reč od Hirama nisu dobili, zbog njihovog greha mi i danas, po duhovnoj i vremenskoj vertikali tragamo za izgubljenom Rečju.

“Prvobitna Sveta Reč Majstora Zidara ostaje neizgovorena, Reč je izgubljena, ali je svi mi revnosno tražimo.” cit Danijel Ligu – Rečnik slobodnog zidarstva.

Masonsko učenje se ne može shvatiti olako, ozbiljnost sistema i rada je jasna već i samom Učeniku. Stečeno znanje ne može mirovati, čovek – večiti Učenik mora da shvati svu suptilnost svakog simbola, da svaki deo učenja doživi, proživi i ispolji kroz sebe.

 Mason stupa u Ložu obučen u crno, to je njegova Tišina, slavi se Veliki Arhitekta koji je sve stvorio po svojoj pravednosti.U starom Egiptu taj znak je pripisan detetu u Lotosu, bebi zvanoj Harpokrat, to je dete tišine, a ono samo je bilo simbol najviše duhovne spoznaje i Svetosti.

Znanje je najautentičnije i realno ljudsko blago, jer je to Svetlost, a neznanje je tama. Znanje je osnova razvoja ljudske duše. Odmah po rođenju, duša čoveka je “tabula raza”, prazna tablica ili neispisani list hartije, koji nema saznanja, ali predstavlja seme koje će proklijati, rasti, i postati biljka, odnosno drvo. Primanjem Reči, otelotvoruje se obećanje od Boga čoveku da kao jedino duhovno biće stupa na scenu života. Učenje odlikuje ljudska bića i učenjem se čovek uzdiže i penje ka nebu.

U središtu moćne Reči simbola znanja je hebrejsko slovo JOD, ono je koren svih slova, i koren svih stvorenih božanskih emanacija, ono je konkretna emanacija suzama u Loži. A sam JOD je okružen zrakama svetlosti.

Podsećajući se stalno svog puta, posvećenici nikada ne zaboravljaju sopstvenu Inicijaciju. Velika Reč, Originalna Reč je duhovna spona sa Heksagramom, pečatom Solomonovim i štitom Davidovim. Dva isprepletena trougla Uzdižući i Silazeći na kome se nalazi osam slova koje je Veliko ime Boga.

  • Jao neka je onima koji su iskvareni ljubomorom i sebičnošću.
  • Jao onima koji izvrću dobro i zlo dajući im naizgled suprotni smisao.
  • Užas je ako se lažno tama naziva svetlošću a svetlost tamom.
  • Obmana je pad.
  • Vidite Braćo, ime Boga je neopisivo, jer nije ništa drugo do ceo Univerzum.
  • U početku beše REČ.
  • I REČ beše sa Bogom.
  • I REČ beše BOG.

VNLS
Prava i potpuna Loža ”Knez Mihailo”
Na Orijentu Kragujevca Zimski semestar 6023 G.I.S.
Ja, S.M. MKU , skromni Sin udovice iz plemena Neftali.