1 – 4 O regularnosti, priznavanju i jurisdikciji

I Uvod

S obzirom da u Srbiji danas postoje tri vrhovne masonske vlasti, Velika Nacionalna Loža Srbije, Regularna Velika Loža Srbije i Veliki Orijent Srbije, neizbežno se nameće pitanje koja je od Obedijencija ona „prava”. Samo postojanje Regularne Velike Lože, profane i neobaveštene navodi da su preostale dve „neregularne“, a samim tim nisu ni masonske. U ovom slučaju regularnost podrazumeva vlast Velike lože nad radionicama prva tri stepena, tj. nad plavim ložama, pa je sinonim „regularna” simbolički i ovde je prevashodno iskorišćen kako bi diskvalifikovao preostale Obedijencije nakon pojave šizme u srpskom slobodno-zidarskom pokretu. Dok je drugi pojam iz naslova instrukcije manje-više jasan i odnosi se na uspostavljanje bratskih …

Read More

1 – 3 „MARKO” PAO ZBOG MASONA

  • Da li je u SFRJ kadrovsku politiku vodila partija, Tito ili masoni?
  • Da li je Tiito bio mason?
  • Da li je Tito hapsio masone tokom svoje strahovlade?
  • Da li su u SFRJ postojale masonske lože?
  • Da li su imale uticaja na zvaničnu državnu politiku?
  • Da li su komunistički rukovodioci bili masoni?

Ova i mnogobrojna slična pitanja ostala su do današnjih dana poprilično nerasvetljena ili pod velom tajne, kako za profane, tako i za mnoge masone u zemljama bivše SFRJ. Zvanično, masonerija je u Jugoslaviji uspavana 1941. godine, a svetlo je ponovo uneto 1990. S druge strane, takodje prilično zvanično, poznato je da je Tito bio član lože „Libertas“ u Zagrebu, …

Read More

1 – 2 HRAM KRALJA SOLOMONA

Solomonov hram, izgrađen pre tri hiljade godina ili tačnije 968. godine pre Hrista, bio je najznačajnija kulturna ikona ondašnjeg sveta. Upoređujući ga sa grandioznim hramovima Egipta i Mesopotamije, to je bio hram karakteristično skromnije gradnje. Do tada su Zevs, Amon-Ra i Marduk već bili zapostavljeni, a hram kralja Solomona je zračio novom neodoljivom spiritualnom snagom.

Genijalnost kralja Solomona održava se na svakom nivou planiranja. Na brdu Morija u Jerusalimu je zaplaniran projekat gradnje takozvane „Kuće za Jehovu”. Mesto gradnje je izuzetno pažljivo odabrano. Nalazilo se na vrhu takozvane kosmičke planine i označeno je kao geografski „pupak“ sveta. U više predanja drevnog sveta, Zemlja je formirana kada je Božanstvo pokorilo …

Read More

1 – 1 Zašto je dobro biti slobodni zidar?

Sa unošenjem svetla u ložu i sa svakom inicijacijom novog brata,  uvek se iznova  u svojim radovima osvrćemo i na neka elementarna pitanja koja se postavljaju kao dileme o masoneriji u razgovorima što vodimo između sebe, ali i između nas i profanog sveta. Dva su karakteristična pitanja koja oslikavaju te dileme:

„Zašto je dobro biti slobodni zidar?“

„Zašto je pripadnost bratstvu slobodnih zidara bolja stvar nego pripadnost političkim partijama, raznim klubovima ili nekim drugim organizacijama?“

Odgovor nije jednostavan i na samom početku priče obavezno se zapitamo o čemu se tu, zapravo radi, i šta to nagoni pojedinca da pokuca na vrata lože i zatraži prijem u bratstvo. Motivi su različiti …

Read More