Antropozofija

Reč grčkog porekla u doslovnom prevodu znači “ljudsko znanje”.

Označava oblast koja se bavi prirodom i sudbinom čoveka. Zasniva se na premisi da čovek može sopstvenim snagama usvršiti sebe i spoznati nadprirodno. Učeći i praktikujući postepeno sve složenije vežbe, čovek može da razvije svoje nepoznate i skrivene sposobnosti. Suprotno antropozofiji je teozofija.

« Back to Glossary Index