Kolegijum oficira

Skup svih oficira, starešinstvo Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14. Hrvatski: “Kolegijum časnika”.

« Back to Glossary Index