Oficiri lože

Braća sa posebnim zaduženjima definisanim ritualom. Dužnosnici lože, zaduženi za upravljanje i realizaciju pravilnog rada lože. Bez obzira na ritual i obedijenciju u ložama koje rade na prva tri stepena obavezno je prisustvo sledećin 10 oficira: Časni starešina, Prvi nadzornik, Drugi nadzornik, Besednik, Sekretar, Blagajnik, Obrednik, Milosrdnik, Mačonoša i Dvernik.  Za ovih 10 oficira postoji analogija sa sefirotima u Drvetu života: Kruna, Pobeda, Slava, Mudrost, Inteligencija, Strogost, Lepota, Milost, Temelj i Carstvo. Istim redom oficiri imaju i svoje astrološke pandane: Jupiter, Mars, Venera, Sunce, Mesec, Blagajnik nema, Merkur, Milosrdnik nema, Saturn i Dvernik nema pandana.

« Back to Glossary Index